Εξελίξεις στην πολιτική για τη βιοποικιλότητα

Στη διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Πολιτική και εφαρμογή της διατήρησης της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα» που οργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 13/1/2021, συμμετείχε η Ιόλη Χριστοπούλου ως προσκεκλημένη ομιλήτρια.

Κατά την ομιλία της που είχε τίτλο «Προτεραιότητα στη φύση: Εξελίξεις πολιτικής για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας», πραγματοποίησε μία επισκόπηση των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων στην πολιτική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Στη συνέχεια παρουσίασε τα συμπεράσματα και τις προτάσεις στις οποίες κατέληξε το Green Tank κατά την αξιολόγηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα από το 2014 μέχρι σήμερα. Η αξιολόγηση αυτή εντάσσεται στο έργο «Προτεραιότητα στη Φύση» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund των EEA Grants, με φορέα υλοποίησης το Green Tank.

Τη διαδικτυακή εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “Future Environmentalists – Linking EU Natural Capital Management to Field Research” συντόνισε ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης Τσιριπίδης. Συμμετείχαν επίσης ως προσκεκλημένοι ομιλητές ο Καθηγητής και Αντιπρύτανης του Πανεπιστήμιου Πατρών και Πρόεδρος της Επιτροπής Φύση 2000 κ. Παναγιώτης Δημόπουλος και ο Διαχειριστής και Διευθυντής της ΟικοΜ Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ, κ. Βαγγέλης Παππάς. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 100 άτομα, τα περισσότερα από οποία ήταν φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Το έργο «Προτεραιότητα στη Φύση» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Green Tank.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr