Ανάπτυξη των ΑΠΕ, βιοποικιλότητα και τοπικές κοινωνίες

Σε μία εποχή που οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μονόδρομος, είναι απαραίτητο να βρεθούν λύσεις για την ανάπτυξή τους, διασφαλίζοντας τη διατήρηση της φύσης και τη συμμετοχή της κοινωνίας. Με αυτό το μήνυμα, η Ιόλη Χριστοπούλου συμμετείχε στην ημερίδα για την αύξηση της κοινωνικής αποδοχής της αιολικής ενέργειας και τον ρόλο των δημόσιων αρχών, την οποία διοργάνωσε το έργο Wind4Bio.

Στην εισήγησή της η Ιόλη Χριστοπούλου αρχικά παρουσίασε τις αποδεδειγμένες επιπτώσεις που έχει η ανάπτυξη των ΑΠΕ για τη βιοποικιλότητα, και εξήγησε πώς αυτό έχει εντείνει την προσπάθεια αναζήτησης πρακτικών που μετριάζουν αυτές τις επιπτώσεις που έχουν αποτυπωθεί σε σειρά οδηγών και κειμένων. Ωστόσο, στον δημόσιο διάλογο της χώρας η διχογνωμία παραμένει και μάλιστα οδηγούν στη διατύπωση ακραίων απόψεων και πόλωσης που δεν επιτρέπουν την απαραίτητη ζύμωση για τον εντοπισμό κοινού τόπου και τελικά λύσεων.

Στην ομιλία της παρέθεσε το παράδειγμα του διαδικτυακού διαλόγου που είχε διοργανώσει το Green Tank σε συνεργασία με Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ – Γραφείο Θεσσαλονίκης το 2021 με θέμα «ΑΠΕ, βιοποικιλότητα και τοπικές κοινωνίες» όπου εκπρόσωποι διαφόρων συναφών πεδίων – ενέργεια, προστασία της φύσης, περιβαλλοντικές οργανώσεις, τοπική αυτοδιοίκηση και κινήσεις πολιτών – απάντησαν σε τέτοια ερωτήματα. Στόχος της δράσης αυτής ήταν να παροτρύνει την προσεκτική ακρόαση των διαφορετικών θέσεων. Ειδικότερα, πρόβαλε τις απαντήσεις που δόθηκαν σχετικά με το ποιες είναι οι βασικότερες αιτίες που οδηγούν στην αντίδραση των πολιτών στην εγκατάσταση των ΑΠΕ και ποιες οι προτάσεις για να αντιμετωπιστούν.

Ενόψει της αναθεώρησης του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, η Ιόλη Χριστοπούλου κατέληξε ότι για την εξεύρεση ενός κοινού τόπου είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ο διάλογος όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, καθώς και επαρκής χρόνος για διαβούλευση ώστε και οι ΑΠΕ να αναπτυχθούν και η βιοποικιλότητα να διατηρηθεί και να αποκατασταθεί.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου διαδικτυακά.

Συμμετείχαν επίσης:

Βασίλης Κόκκινος, Μεταδιδάκτορας Ερευνητής του Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ανδρέας Βλαμάκης, Εκπρόσωπος Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ)

Τάνια Δεμιρτζίογλου, PROMEA

Ειρήνη Στεργίου, Μεταδιδάκτορας Ερευνήτρια του Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Αθηνά Γκρίζη / Διονύσης Καρβέλης, Στελέχη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Μέλη ομάδας έργου BIOWIND

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο wind4bio-project.eu.