Ο δρόμος προς τη Δίκαιη Μετάβαση περνάει από τις Βρυξέλλες

Ο Νίκος Μάντζαρης από το Green Tank συμμετείχε στην 4η συνάντηση εργασίας της πλατφόρμας για τη μετάβαση των λιγνιτικών περιφερειών της Ευρώπης στη μεταλιγνιτική περίοδο (Coal Regions in Transition) που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 8-9 Απριλίου 2019.

Η πλατφόρμα αυτή δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2017 προκειμένου να παράσχει τεχνική βοήθεια στις περιοχές εξόρυξης άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την ανάπτυξη εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων για την απεξάρτηση των οικονομιών τους από το κάρβουνο. Η πλατφόρμα αυτή τη στιγμή παρέχει υποστήριξη σε 20 λιγνιτικές περιφέρειες – από τις συνολικά 42 – από 8 κράτη μέλη (Τσεχία, Γερμανία, Πολωνία, Ελλάδα, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία και Σλοβενία).

Η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας ήταν ανάμεσα στις 3 πρώτες πιλοτικές περιφέρειες που εντάχθηκαν στην πλατφόρμα άνθρακα και σήμερα είναι μία μόνο από τις δύο περιφέρειες που λαμβάνουν βοήθεια από την Παγκόσμια Τράπεζα χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS), προκειμένου να αναπτύξουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο τα επόμενα χρόνια.

Ανάμεσα στα κυριότερα σημεία της 4ης συνάντησης ήταν η παρουσίαση της νέας Γραμματείας, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της πλατφόρμας από δω και στο εξής. Ένας από τους κύριους στόχους της είναι να αποτελέσει πηγή γνώσης μέσω της παροχής υλικών υποστήριξης και εργαλείων (έγγραφα καθοδήγησης, εργαλειοθήκες, εκθέσεις για βασικά θέματα), καθώς και τεχνική βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη στις περιφέρειες.

Μια άλλη θεμελιώδης διαφορά σε σύγκριση με τις προηγούμενες 3 συναντήσεις εργασίας ήταν η υιοθέτηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά από πρόταση των ΜΚΟ, μιας νέας μορφής που αποτελείται από συνεδρίες ή «εργαστήρια έργων». Η νέα μορφή επέτρεψε μια πιο εμπεριστατωμένη συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων στην πλατφόρμα για συγκεκριμένα θέματα, τα οποία σε αυτή τη συνάντηση ήταν τα εξής:

1. Διακυβέρνηση της μετάβασης

2. Επανεκπαίδευση και προγράμματα εύρεσης εργασίας

3. Προηγμένα καύσιμα και κυκλική οικονομία

4. Επαναπόδοση και αποκατάσταση ορυχείων

5. Βιώσιμες τεχνολογίες τηλεθέρμανης

Στο πλαίσιο της 4ης συνάντησης της πλατφόρμας, ο Νίκος Μαντζάρης συναντήθηκε με άλλα 5 μέλη ΜΚΟ και think-tanks από όλη την ΕΕ, σε συνάντηση με τον Δρ.  Klaus-Dieter Borchardt, αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και επικεφαλής της πλατφόρμας άνθρακα. Όλα τα σημεία σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας που έθιξαν οι ΜΚΟ στην πρόσφατη επιστολή τους προς τον Δρ. Borchardt συζητήθηκαν αναλυτικά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμμετοχή των ΜΚΟ στις ομάδες χωρών που μετέχουν στην πλατφόρμα καθώς και στη διαδικασία επιλογής των σχετικών έργων που θα χρηματοδοτηθούν από κοινοτικά κονδύλια. Συμφωνήθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράσχει κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές για τη λειτουργία των ομάδων χωρών, όπου θα τονίσει τη σημασία της συμμετοχής των ΜΚΟ καθώς και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων και των συνδικάτων. Ο Δρ. Borchardt πρότεινε να συναντιέται με ΜΚΟ σε τακτική βάση στο πλαίσιο μελλοντικών συνεδριάσεων της ομάδας εργασίας.

Η επόμενη συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 15-16 Ιουλίου 2019. Το Green Tank συμμετέχει στις συναντήσεις εργασίας της Πλατφόρμας στο  πλαίσιο του προγράμματος “Δίκαιη Μετάβαση για την Ανατολική και Νότια Ευρώπη” που συντονίζει το WWF Γερμανίας.