Πράσινη Συμφωνία, Δίκαιη Μετάβαση και Ηλιακή Ενέργεια

Στο pv magazine και τον αρθρογράφο Ηλία Tσάγκα μίλησε ο Νίκος Μάντζαρης για την ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το ευρωπαϊκό πακέτο ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 και τις εξελίξεις γύρω από τη Δίκαιη Μετάβαση.

Με αφετηρία την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας τον Δεκέμβριο του 2019, το άρθρο παρουσιάζει τις πρόσφατες εξελίξεις. Ειδικά τονίζει τις προοπτικές που δημιουργούνται για την ηλιακή ενέργεια στην πορεία για κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050.

Το άρθρο εστιάζει στον σχεδιασμό της ενεργειακής μετάβασης ειδικά στις λιγνιτικές περιοχές, με την Ελλάδα να αναλαμβάνει ρόλο έκπληξη στην αιχμή των εξελίξων. Στο πλαίσιο αυτό έμφαση δίνεται στον προτεινόμενο Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης και των πρόσθετων πόρων για το ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που περιλαμβάνονται στο πακέτο ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας από την πανδημία COVID-19.

Στα σχόλια του, ο Nίκος Μάντζαρης επικεντρώνεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, που βρίσκεται ακόμα υπό διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες. Αναφέρει ότι ο νέος Κανονισμός απαιτεί την κατάρτιση χωρικών σχεδίου δίκαιης μετάβασης τα οποία πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα κάθε κράτους μέλους αλλά και να σχεδιάζονται, να υλοποιούνται και να παρακολουθούνται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Παράλληλα, ο Νίκος Μάντζαρης τόνισε την ανάγκη να υπάρξει αναθεώρηση των κριτήριων κατανομής των πόρων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα κριτήρια κατανομής των πόρων πρέπει να είναι δίκαια, να αντικατοπτρίζουν την ταχύτητα απεξάρτησης από τον λιγνίτη του κάθε κράτους μέλους και την εξάρτηση των τοπικών κοινωνιών από τη χρήση του λιγνίτη. Μάλιστα, ανέδειξε την ανάγκη μετά από δεκαετίες μονοκαλλιέργειας λιγνίτη, οι οικονομίες των λιγνιτικών περιοχών να είναι διαφοροποιημένες και να βασίζονται σε βιώσιμες δραστηριότητες.

Το άρθρο με τίτλο «Ο πράσινος δρόμος για την ανάκαμψη» δημοσιεύτηκε (στα αγγλικά) στο έντυπο τεύχος του περιοδικού pv magazine τον Ιουνίου 2020.  

A green road to recovery