Αυξάνεται η πίεση για το άρθρο 219

Ενώ το σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις βρίσκεται ακόμα σε επεξεργασία στις Επιτροπές της Βουλής, αυξάνεται η πίεση σχετικά με το άρθρο 219, που ανατρέπει τον σχεδιασμό θεσμικής θωράκισης των προστατευόμενων περιοχών.

Πιο σημαντική εξέλιξη, η χθεσινή ανακοίνωση της Επιτροπής Φύση 2000 με την οποία προτείνει την απόσυρση του άρθρου 219.

Η ομόφωνη ανακοίνωση της Επιτροπής Φύση 2000, ακολούθησε την επείγουσα έκκληση 23 περιβαλλοντικών οργανώσεων που παρέδωσε η Ιόλη Χριστοπούλου, ως μία εκ των δύο τακτικών εκπρόσωπων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, στον νέο Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος απεύθυνε προγραμματισμένο χαιρετισμό στην Επιτροπή.

Με την επιστολή τους οι περιβαλλοντικές οργανώσεις εξηγούν ότι το άρθρο 219:

  • έρχεται σε αντίθεση με τον ορθολογικό τρόπο σχεδιασμού μίας προστατευόμενης περιοχής, ο οποίος πρέπει να γίνεται με αποκλειστικό κριτήριο τη διατήρηση των πολύτιμων, σπάνιων ή απειλούμενων στοιχείων της φύσης.
  • υποβαθμίζει την υλοποίηση του έργου για την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για όλες τις περιοχές Natura της χώρας που εποπτεύει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς οι παρεκκλίσεις και οι σχετικές θεσμοθετήσεις για συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα θα δεσμεύουν τους όρους προστασίας σε κάθε υπο χαρακτηρισμό περιοχή. Το αντίθετο πρέπει να ισχύει: ο συνολικός σχεδιασμός να καθορίζει τις βιώσιμες αναπτυξιακές προοπτικές της εκάστοτε περιοχής.
  • επιβαρύνει τη διοίκηση με μία παράλληλη διαδικασία έγκρισης μελετών, χωρίς να προσδιορίζει σαφώς τι ορίζεται ως «ήπιο αναπτυξιακό έργο δημόσιου ενδιαφέροντος» και με την εξέταση επιπλέον φακέλων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τον συνολικό σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη.
  • δυσχεραίνει τη θέση της Ελλάδας σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αγνοώντας την πρόσφατη καταδίκη της χώρας (C-849/19 της 17ης Δεκεμβρίου 2020) για ανεπαρκή προστασία των περιοχών Natura 2000.
  • έρχεται σε αντίθεση με τη δέσμευση της Ελλάδας στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας η οποία τοποθετεί τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την επείγουσα έκκληση συνυπέγραψαν μαζί με το Green Tank οι ακόλουθες 22 περιβαλλοντικές οργανώσεις: Αλκυόνη, Αρίων, Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Δράση για την Άγρια Ζωή, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ένωση Προστασίας Φυσικού & Πολιτιστικού Περιβάλλοντος Κορινθιακού-Πατραϊκού “Ο ΝΗΡΕΑΣ”, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Οργάνωση Γη, ΠΑΝΔΟΙΚΟ, Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας, Πίνδος Περιβαλλοντική, Σύλλογος Τουλίπα Γουλιμή, Φίλοι της Φύσης, ANIMA, ECOCITY, iSEA, MEDASSET, MedINA, και MΟm.

Διαβάστε πιο αναλυτικά: