Οικοδομώντας ένα βιώσιμο μέλλον στις λιγνιτικές περιοχές σε μετάβαση

Καθώς η ΕΕ αναζητά τρόπους για να διασφαλίσει την ενεργειακή της επάρκεια για τους επόμενους μήνες, η Ιωάννα Θεοδοσίου, στο άρθρο της «Χτίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον στις λιγνιτικές περιοχές σε μετάβαση» για το CEENERGYNEWS, εξηγεί πώς τα βιώσιμα έργα στις λιγνιτικές περιοχές της Ευρώπης δείχνουν τον δρόμο για την αντιμετώπιση των πολλαπλών κρίσεων που βιώνουμε σήμερα.

Σημείο αναφοράς του άρθρου είναι η έκθεση του Green Tank «Η δίκαιη μετάβαση στην πράξη: Βιώσιμα έργα στις λιγνιτικές περιοχές». Αντλώντας από την εμπειρία των λιγνιτικών περιοχών και τον σχεδιασμό της Δίκαιης Μετάβασης στην Ελλάδα, που είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ που απέκτησε εγκεκριμένα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης και Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για την περίοδο 2021-2027, σκοπός της έκθεσης αυτής ήταν η δημιουργία ενός οδηγού με καλές πρακτικές για τα κράτη μέλη της ΕΕ που βρίσκονται ακόμα στη διαδικασία δημιουργίας των δικών τους Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης.

Σχολιάζοντας τις βασικές κατηγορίες έργων Δίκαιης Μετάβασης που παρουσιάστηκαν στην έκθεση, η Ιωάννα Θεοδοσίου χαρτογράφησε τα χαρακτηριστικά οικονομικά βιώσιμων και κοινωνικά δίκαιων επενδύσεων που μετασχηματίζουν τις λιγνιτικές περιοχές της Ευρώπης. Ανάμεσά τους, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, οι επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα στα αγρο-φωτοβολταϊκά συστήματα, οι ζώνες οικονομικής δραστηριότητας και καινοτομίας, η βιώσιμη κινητικότητα, ο μετασχηματισμός των λιγνιτικών περιοχών σε χώρους πολιτισμικής κληρονομιάς και αναψυχής και τέλος η κατάρτιση και επανακατάρτιση των τοπικών κοινοτήτων και ειδικότερα των νέων.

Η Ιωάννα Θεοδοσίου είναι συνεργάτιδα πολιτικής στο Green Tank.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο ceenergynews.com, στις 21 Ιουλίου 2022, και είναι διαθέσιμο εδώ στην αγγλική γλώσσα.