Δυνατότητες & προοπτικές από τη χρήση του πράσινου υδρογόνου

Στη διαδικτυακή ημερίδα του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ με τίτλο «Δυνατότητες & προοπτικές από τη χρήση του πράσινου υδρογόνου», συμμετείχε ο Νίκος Μάντζαρης.  

Τις δύο συνεδρίες της ημερίδας στις οποίες συμμετείχαν εννέα ομιλητές συνολικά από τον ακαδημαϊκό χώρο, τη βιομηχανία, τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας της Κύπρου, την πολιτική και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και δεξαμενές σκέψης, συντόνιζαν ο Νίκος Φαραντούρης, Καθηγητής της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet του τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και ο Κωστής Σταμπολής, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ)    

Ο Νίκος Μάντζαρης στην ομιλία του υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο του πράσινου υδρογόνου στην επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας κι  έκανε μια συνοπτική επισκόπηση του βαθμού ωριμότητας των τεχνολογιών υδρογόνου για χρήση σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

Εξήγησε ότι η χρήση του υδρογόνου σε τομείς όπως οι μεταφορές, τα κτίρια και η ηλεκτροπαραγωγή βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ενώ η χρήση του σε διάφορες βιομηχανικές διεργασίες που είναι τεχνολογικά ωριμότερη, δεν οδηγεί σε μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, δεδομένου ότι το χρησιμοποιούμενο υδρογόνο παράγεται από ορυκτά καύσιμα.

Συνεπώς, για να αποκτήσει το υδρογόνο τον καθοριστικό εκείνο ρόλο που του προσδίδεται στην απανθρακοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας απαιτείται μακροπρόθεσμη πολιτική η οποία θα τονώσει τη ζήτηση πράσινου υδρογόνου σε πολλαπλές εφαρμογές ταυτόχρονα αρχής γενομένης από τη βιομηχανία, στηρίζοντας παράλληλα την έρευνα καθώς και τη διάχυση της γνώσης.

Σε εθνικό επίπεδο, ο Νίκος Μάντζαρης τόνισε την ανάγκη άμεσης αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα ώστε να καταστεί αυτό συμβατό με την αυξημένη κλιματική φιλοδοξία σε επίπεδο ΕΕ, κάτι που οδηγεί de facto σε αυξημένους στόχους ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, με ανάγκη ανάπτυξης πλέον και τεχνολογιών υδρογόνου ως το 2030. Πρότεινε τέλος τον συγχρονισμό του αναθεωρημένου ΕΣΕΚ με την υπό διαμόρφωση εθνική στρατηγική υδρογόνου και το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας, σε ό,τι αφορά τους στόχους διείσδυσης του υδρογόνου, οι οποίοι πρέπει πλέον να γίνουν ποσοτικοί, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την ημερίδα

και την παρουσίαση του Νίκου Μάντζαρη

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τα κύρια χαρακτηριστικά, τα συγριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των βασικών τεχνολογιών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους μέσω του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού 2021-2027 στη σχετική ενημερωτική έκθεση του Green Tank εδώ.