Η νεολαία διαμορφώνει το μέλλον της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Συμμετοχή του Όθωνα Καμινιάρη στο 19ο Διεθνές Συνέδριο Νεολαίας της ΜΚΟ Youth Alliance – Krusevo της Βόρειας Μακεδονίας, με τίτλο «Ευρωπαϊκές αξίες για το Μέλλον των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» στις 3 Οκτωβριου 2021. Συγκεκριμένα, συμμετείχε διαδικτυακά στο υβριδικό πάνελ «Διαμορφώνοντας το μέλλον: Πόσο κοστίζει το μέλλον;» μαζί με την Tatjana Shterjova Dushkovska, Γενική Γραμματέα του Φόρουμ Επενδύσεων Επιμελητηρίων Western Balkans 6 και τον Metodija Stojceski, Πρόεδρο της Youth Alliance – Krusevo.

Ο Όθων Καμινιάρης μίλησε για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τα χρηματοδοτικά πακέτα της ΕΕ, δίνοντας έμφαση στη Δίκαιη Μετάβαση και την Ελληνική εμπειρία, καθώς και τα διδάγματα που θα μπορούσαν να αντληθούν για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, η στρατηγική της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα και την ανάκαμψη από την πανδημία της COVID-19 αποτελούν αλλαγή παραδείγματος προς μια επιτυχημένη πράσινη μετάβαση, αλλαγή που αντικατοπτρίζεται και στα κράτη μέλη της. Αναφορικά με την Ελλάδα, η αλλαγή αυτή αναδεικνύεται από τη σημασία της απόφασης του 2019 για απολιγνιτοποίηση και τις τελευταίες εξελίξεις της Δίκαιης Μετάβασης στη χώρα. Η απόφαση της απολιγνιτοποίησης επήλθε ύστερα από μια σειρά επιζήμιων αποφάσεων στην κλιματική και ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας, αποτέλεσμα των οποίων ήταν η απώλεια πολύτιμου χρόνου για τον σχεδιασμό της μετάβασης, ιδίως της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, οι οικονομίες των οποίων είναι βαθιά εξαρτημένες από τη λιγνιτική δραστηριότητα, καθώς και οικονομικές ζημίες για τη ΔΕΗ.

Παρά τα αρνητικά αυτά δεδομένα, ορισμένοι φορείς, όπως οι δήμαρχοι των λιγνιτικών περιοχών και περιβαλλοντικές ΜΚΟ και δεξαμενές σκέψεις, είχαν συσπειρωθεί, επιτυγχάνοντας θετικές εξελίξεις, όπως τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, το πρώτο στο είδος του σε κράτος μέλος της ΕΕ, πριν από την ίδρυση του αντίστοιχου Ταμείου σε επίπεδο Ένωσης, και την ίδρυση του Φόρουμ των Δημάρχων της Δίκαιης Μετάβασης.

Τα βασικά διδάγματα που μπορούν να φανούν χρήσιμα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι η ανάγκη για έναν έγκαιρο σχεδιασμό της μετάβασης και για τη λήψη σημαντικών πολιτικών αποφάσεων με γνώμονα την πράσινη μετάβαση, όπως, επίσης, και για την τήρηση ανοιχτών και συμμετοχικών διαδικασιών που να εμπλέκουν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως τους νέους, οι οποίοι θα κληθούν να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους υπό τις νέες συνθήκες που θα διαμορφωθούν.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πάνελ εδώ.