Ο ρόλος των ΑΠΕ στο μεταλιγνιτικό μέλλον της Δ. Μακεδονίας

Σε διαδικτυακή συνάντηση του προγράμματος “DeCarb: Στήριξη της καθαρής ενεργειακής μετάβασης των ανθρακοφόρων περιοχών” με θέμα «Εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα ενεργειακών πόρων των περιοχών μετάβασης» συμμετείχε κατόπιν πρόσκλησης από τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιο Δασταμάνη και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ο Νίκος Μάντζαρης στις 8 Νοεμβρίου 2021.

Στη συνάντηση που συντόνισε ο Διονύσης Γιαννακόπουλος από το ΕΚΕΤΑ συμμετείχαν επίσης η Καλλιόπη Κυριακίδου, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο πρώην δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης, ο Εμμανουήλ Καραμπίνης, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΕΚΕΤΑ και ο Αντώνιος Δημητρίου, Προϊστάμενος Τμήματος Ενέργειας & Περιβάλλοντος της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ).

Στην παρουσίασή του ο Νίκος Μάντζαρης παρουσίασε επίσημα δεδομένα που καθιστούν τη στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με παράλληλη απεξάρτηση τόσο από τον λιγνίτη όσο και από το ορυκτό αέριο, αναγκαιότητα προκειμένου να πετύχουμε τους κλιματικούς μας στόχους. Παρουσίασε επίσης στοιχεία που δείχνουν ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί και οικονομική αναγκαιότητα. Πιο συγκεκριμένα ανέδειξε το γεγονός ότι η τρέχουσα κρίση ενεργειακών τιμών είναι ουσιατικά αποτέλεσμα της εξάρτησής μας από ορυκτά καύσιμα και ότι ο μόνος τρόπος για τη θωράκιση της οικονομίας και των πολιτών από τη σημερινή και μελλοντικές κρίσεις ενεργειακών τιμών είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ. Στη συνέχεια εστίασε στον ρόλο των ΑΠΕ στον υφιστάμενο σχεδιασμό για τη Δίκαιη Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πρόοδο του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων στις λιγνιτικές περιοχές αναλύοντας τα επίσημα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων για ποικιλία θεμάτων που άπτονται της μετάβασης όπως ο ρόλος του πράσινου υδρογόνου, οι προκλήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα, η αποθήκευση ενέργειας, ενώ ιδιαίτερη συζήτηση έγινε σχετικά με τη λύση που έχει προκριθεί για την θέρμανση των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική περίοδο.