Κοινή επιστολή για τη λειτουργία της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μετάβαση των λιγνιτικών περιφερειών της Ευρώπης

Στις 19 Φεβρουαρίου 2019, το Green Tank μαζί με τα πανευρωπαϊκά δίκτυα περιβαλλοντικών οργανώσεων Europe Beyond Coal, Climate Action Network, CEE Bankwatch, το Polish Green Network, τους Φίλους της Γης Ουγγαρίας (Friends of the Earth), την Greenpeace και τo WWF, έστειλαν λεπτομερή επιστολή με συγκεκριμένα αιτήματα για τη βελτίωση της διαδικασίας μετάβασης στον κ. Borchardt, επικεφαλής της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Coal Regions in Transition».

Η πρωτοβουλία έχει στόχο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση σειράς προκλήσεων που σχετίζονται με τη μετάβαση των τοπικών οικονομιών των 42 λιγνιτικών περιφερειών της Ευρώπης στη μεταλιγνιτική περίοδο.

Διαβάστε την επιστολή εδώ.