Η Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών χρειάζεται τους πόρους ΣΕΔΕ

Με αναφορά στο κείμενο πολιτικής του Green Tank «Εθνικοί Πόροι για τη Δίκαιη Μετάβαση» και σε εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, η δημοσιογράφος Ελβίρα Κρίθαρη, στο άρθρο της με τίτλο «Δίκαιη Μετάβαση: Αναξιοποίητα 65,6 εκατ. ευρώ» για την Καθημερινή, ανέδειξε την απουσία σχεδιασμού για την αξιοποίηση των εθνικών πόρων από τα έσοδα ΣΕΔΕ για τη Δίκαιη Μετάβαση, τη μείωση των προβλεπόμενων εσόδων, τις σημαντικές καθυστερήσεις στην απορρόφησή τους και κυρίως την προβληματική ιεράρχηση στη χρήση τους.

Σχολιάζοντας τα βασικά ευρήματα του Green Tank, ο Νίκος Μάντζαρης τόνισε ότι παρόλο που η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα στην ΕΕ που χρησιμοποίησε τμήμα των εσόδων από το ΣΕΔΕ για τη Δίκαιη Μετάβαση, η αξιοποίησή τους δεν έγινε «στη βάση ενός πλάνου, αλλά αποσπασματικά και άσχετα με τις ανάγκες της δίκαιης μετάβασης». Την ίδια στιγμή, όπως επεσήμανε, μόνο 2% διοχετεύεται σε δράσεις που αφορούν τη νεολαία και μόνο 5% για τις ενεργειακές κοινότητες, παρά το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών ειδικά στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Προς την ίδια κατεύθυνση, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης σχολίασαν τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν για τη δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών οι καθυστερήσεις στην απορρόφηση των πόρων και έδωσαν έμφαση στην ανάγκη στήριξης των νέων, αλλά και των ενεργειακών κοινοτήτων των δήμων που θα συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Το άρθρο καταλήγει με τις προτάσεις του κειμένου πολιτικής του Green Tank  για την επίλυση αυτών των προβλημάτων και ειδικότερα την «αξιοποίηση των ανεκμετάλλευτων πόρων των ετών 2020 – 2022, την προτεραιότητα σε δράσεις στήριξης νέων και τη δημιουργία οικοσυστήματος νεανικής επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων και τον ορισμό ενός σταθερού ποσού που θα κατανέμεται ετησίως στις λιγνιτικές περιοχές ώστε να εξασφαλιστεί η προβλεψιμότητα ‘για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων’ σε βάθος χρόνου».

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στις 07 Μαΐου 2023 και είναι διαθέσιμο στο kathimerini.gr.