Η Δυτική Μακεδονία μετά τη Σύνοδο Κορυφής

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο Νίκος Μάντζαρης ανέλυσε τις επιπτώσεις της συμφωνίας στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στη Δυτική Μακεδονία. Ειδικότερα κατέδειξε τη μείωση των διαθέσιμων πόρων για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Τόνισε ότι χωρίς την αλλαγή των κριτήριων κατανομής των πόρων του Ταμείου οι διαθέσιμοι πόροι για τη Δίκαιη Μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία, τη Μεγαλόπολη αλλά και τα νησιά θα μειωθούν δραστικά. Κάλεσε λοιπόν όλους τους φορείς σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να συμπλεύσουν στη διεκδίκηση αλλαγής των κριτηρίων ώστε να συμπεριλαμβάνεται σε αυτά τόσο η ταχύτητα απεξάρτησης από τον λιγνίτη, όσο και ο βαθμός εξάρτησης των διαφορετικών περιοχών από λιγνίτη ή άνθρακα των περιοχών, όπως επίσης και η ανεργία που εντοπίζεται σε κάθε περιοχή.

Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στους δημοσιογράφους Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης και τη Σοφία Ζουζέλη από την ΕΡΤ Φλώρινα στις 23 Ιουλίου 2020.

Μπορείτε να ακούσετε τη συζήτηση ή να διαβάσετε τη σύνοψή της:

Ν. Μάντζαρης: Αρνητική εξέλιξη η μείωση των ευρωπαϊκών πόρων για την μετάβαση