Ο ρόλος των ΜΚΟ στη Δίκαιη Μετάβαση σε Ελλάδα και Ευρώπη

Παρουσίαση σχετικά με τον ρόλο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών στη μεταλιγνιτική περίοδο έδωσε ο Νίκος Μάντζαρης στο 6ο περιφερειακό συνέδριο Move.Link.Engage: Συνεργασία, Αλληλεγγύη και Υπευθυνότητα στη μετά- COVID 19 εποχή που διοργανώθηκε στο Βελιγράδι στις 21-23 Σεπτεμβρίου από το Belgrade Open School (BOS) με τη στήριξη της Σουηδικής Πρεσβείας στο Βελιγράδι.

Ο αναλυτής πολιτικής του Green Tank συμμετείχε ως ομιλητής σε διαδικτυακό πάνελ με τίτλο “Ανάπτυξη πέρα από τον λιγνίτη: Αξιοποιώντας συνεργασίες για βιώσιμη ανάπτυξη και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση σε τοπικές κοινωνίες που εξαρτώνται από τον λιγνίτη” μαζί με τη Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ENER) και Συντονίστρια Πολιτικής της πλατφόρμας των υπό μετάβαση λιγνιτικών περιοχών της ΕΕ (Coal Regions in Transition platform) Anna Sobczak και τον καθηγητή του τμήματος τεχνολογίας και μεταλλουργίας του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου Petar Đukić.

Ο Νίκος Μάντζαρης έδωσε αρχικά μια σύντομη περιγραφή του ρόλου του λιγνίτη στην Ελλάδα και τις συνθήκες που οδήγησαν στην απόφαση για απολιγνιτοποίηση. Στη συνέχεια περιέγραψε το έργο τεκμηρίωσης των ΜΚΟ για την ανάγκη μετάβασης της Ελλάδας στη μεταλιγνιτική εποχή και παρουσίασε τα βασικά σημεία των προτάσεων των ΜΚΟ για τον μετασχηματισμό των τοπικών οικονομιών. Αναφέρθηκε εκτενώς στη συνεργασία ΜΚΟ με τοπικούς φορείς και δημάρχους για την ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης όσο και στη στήριξη των δημάρχων στη συμμετοχή τους στην Coal Regions in Transition platform της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη δημιουργία του πανευρωπαϊκού Φόρουμ των Δημάρχων Δίκαιης Μετάβασης. Περιέγραψε επίσης τον ρόλο των ΜΚΟ στη θέσπιση του ευρωπαϊκού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης από την μεταρρύθμιση της οδηγίας για το χρηματιστήριο ρύπων την περίοδο 2015-2017 ως τον ομώνυμο Κανονισμό που βρίσκεται αυτή την περίοδο υπό διαπραγμάτευση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των υπουργών. Στη συζήτηση που ακολούθησε απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο Νίκος Μάντζαρης είχε την ευκαιρία να αναλύσει τις ιδιαιτερότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αλλά και τις βασικές θέσεις των ΜΚΟ γύρω από τον Κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.