Το ενεργειακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας δεν πρέπει να στηριχθεί στο ορυκτό αέριο

Συνέντευξη του Νίκου Μάντζαρη στον δημοσιογράφο Αντώνη Μαυρίδη της ΕΡΤ Κοζάνης σχετικά με τους πόρους του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ), τη μετατροπή της Πτολεμαΐδας 5 ως το 2025, την τηλεθέρμανση και την ορθότητα ή μη της επιλογής του ορυκτού αερίου, την Τρίτη 27 Απριλίου 2021.

Με αφορμή τα σχόλια και τις προτάσεις του Green Tank για το υπόμνημα κατανόησης βασικών αρχών (concept paper) του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) ο Νίκος Μάντζαρης απάντησε στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου Αντώνη Μαυρίδη της ΕΡΤ Κοζάνης.

Εξήγησε τους λόγους για τους οποίους οι πόροι του ΠΔΑΜ χρειάζεται να αυξηθούν και πρότεινε τρεις συγκεκριμένους τρόπους που μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει πραγματικότητα. Επίσης, θεωρεί θετική τη στροφή της ΔΕΗ και της περιοχής γενικότερα στις ΑΠΕ με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν θα γίνει άναρχα, πράγμα που μπορεί να αποφευχθεί μέσω της κατάρτισης ενός σύγχρονου και επαρκούς ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ στη χώρα. Επιχειρηματολόγησε κατά της επιλογής του ορυκτού αερίου για το μεταλιγνιτικό μέλλον της Πτολεμαΐδας 5 και αντιπρότεινε τη λύση της μετατροπής της μονάδας σε υποδομή θερμικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ με βάση τα αποτελέσματα της νέας τεχνο-οικονομικής έκθεσης που εκπόνησε το Green Tank σε συνεργασία με την ClientEarth και την εταιρία ενεργειακών συμβούλων enervis. H ανάλυση έδειξε ότι η εν λόγω λύση, εκτός από περιβαλλοντικά βιώσιμη, είναι και οικονομικά συμφέρουσα συγκριτικά με αυτή του ορυκτού αερίου ή της αποθήκευσης άνθρακα (CCS) ή της μετατροπής της Πτολεμαΐδας 5 σε μονάδα βιομάζας. Εξέφρασε τέλος επιφυλάξεις για την ορθότητα της επιλογής του ορυκτού αερίου για την τηλεθέρμανση της περιοχής και πρότεινε την εκπόνηση συγκριτικής ανάλυσης αυτής της λύσης με συστήματα θέρμανσης που στηρίζονται στις ΑΠΕ.

Μπορείτε να ακούσετε ολόκληρη τη συνέντευξη