Το Μαυροβούνιο ανοίγει τη συζήτηση για τη Δίκαιη Μετάβαση

Στο εθνικό συνέδριο για την κλιματική αλλαγή του Μαυροβουνίου μίλησε ο Νίκος Μάντζαρης στις 27 Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από τη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μετά από συστηματικές και καλά τεκμηριωμένες προσπάθειες  πολλών ετών από περιβαλλοντικές ΜΚΟ το Μαυροβούνιο πρόσφατα αποφάσισε τη ματαίωση της κατασκευής δεύτερης λιγνιτικής μονάδας στην Pljevlja. Επιπλέον, το μέλλον της υφιστάμενης πρώτης μονάδας είναι αβέβαιο με δεδομένη την αλλαγή της πολιτικής στην Ευρώπη και την πιθανή ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στο χρηματιστήριο ρύπων ή τη θέσπιση φόρων στις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτες χώρες. Επομένως η συζήτηση για τη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών καθίσταται de facto αναγκαία και στο Μαυροβούνιο, όπως και στις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.  

Το διήμερο συνέδριο συνδιοργάνωσαν οι ΜΚΟ NGO Green Home και Climate Action Network Europe (CAN Europe) σε συνεργασία με το Green Building Council της Podgorica και σε αυτό συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των ΜΚΟ, του επιχειρηματικού κόσμου, των ΜΜΕ. Εκτός από τη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών συζητήθηκε εκτενώς η πορεία συμμόρφωσης της κλιματικής πολιτικής του Μαυροβουνίου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η επίτευξη κλιματικών στόχων καθώς και το υπό εκπόνηση Εθνικό Σχέδιο του Μαυροβουνίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Στην παρουσίασή του ο Νίκος Μάντζαρης ανέπτυξε τους παράγοντες που οδήγησαν στην απόφαση της απολιγνιτοποίησης στην Ελλάδα, και περιέγραψε τους βασικούς σταθμούς στη σύγχρονη ιστορία της Δίκαιης Μετάβασης σε Ελλάδα και Ευρώπη. Παρουσίασε επίσης τους τρεις κεντρικούς πυλώνες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, στα πρότυπα του οποίου σχεδιάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρόμοιος μηχανισμός για τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και τα βασικά σημεία του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τις δύο λιγνιτικές περιοχές της Ελλάδας. Έκλεισε την ομιλία του αναπτύσσοντας τα βασικά διδάγματα σε ό,τι αφορά τη Δίκαιη Μετάβαση από την Ελλάδα και τις κύριες προκλήσεις για το μέλλον.