Επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων στη Γραμματεία της «Πλατφόρμας Άνθρακα»

Επιστολή στη νεοσυσταθείσα Γραμματεία της Πλατφόρμας Άνθρακα* έστειλαν 8 περιβαλλοντικές οργανώσεις (Europe Beyond Coal, Polish Green Network, Priatelia Zeme CEPA, Greenpeace, WWF, CEE Bankwatch, CAN Europe και το Green Tank) με στόχο την ανάπτυξη καλύτερης συνεργασίας ανάμεσα στη Γραμματεία και τις ΜΚΟ.

Η επιστολή έρχεται σε συνέχεια της τελευταίας συνάντησης εργασίας της πλατφόρμας στις Βρυξέλλες στις 8-9 Απριλίου και της εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων των ΜΚΟ με τον επικεφαλής της πλατφόρμας, Klaus-Dieter Borchardt.

Στην επιστολή τονίζεται η σημασία της κατάρτισης συγκεκριμένων σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης για τις λιγνιτικές περιφέρειες της Ευρώπης, που να είναι συμβατά με τους ευρωπαϊκούς κλιματικούς στόχους. Με βάση τις παρουσιάσεις περιφερειών στην τελευταία συνάντηση εργασίας στις Βρυξέλλες, κάτι τέτοιο δεν πρέπει να θεωρείται διόλου δεδομένο.

Επιπλέον, ζητείται η συνδρομή της Γραμματείας και κατ’επέκταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο κομβικό ζήτημα της αντιπροσωπευτικής συμμετοχής στις ομάδες των περιφερειών που συμμετέχουν στην πλατφόρμα άνθρακα. Οι ομάδες αυτές αποφασίζουν μεταξύ άλλων και για τα έργα τα οποία θα χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους.

Η μέχρι τώρα εμπειρία από διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης δείχνει ότι οι ακολουθούμενες διαδικασίες είναι αδιαφανείς, ενώ τα έργα που προτείνονται προς χρηματοδότηση δεν είναι συχνά συμβατά με τους ευρωπαϊκούς στόχους για απανθρακοποίηση του ενεργειακού μίγματος ή δεν συμβάλλουν πραγματικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας και τον μετασχηματισμό των τοπικών οικονομιών προς βιώσιμη κατεύθυνση.

Διαβάστε την επιστολή εδώ

Πλατφόρμα Άνθρακα δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2017 προκειμένου να παράσχει τεχνική βοήθεια στις περιοχές εξόρυξης άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την ανάπτυξη εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων για την απεξάρτηση των οικονομιών τους από το κάρβουνο. Η πλατφόρμα αυτή τη στιγμή υποστηρίζει 20 λιγνιτικές περιφέρειες – από τις συνολικά 42 – που βρίσκονται σε 8 κράτη μέλη της ΕΕ (Τσεχία, Γερμανία, Πολωνία, Ελλάδα, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία και Σλοβενία). Η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας ήταν ανάμεσα στις πρώτες τρεις ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμπεριλήφθηκαν στην πλατφόρμα.