Διαβούλευση για τη Δίκαιη Μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία

Στις 18 Φεβρουαρίου 2019, μετά από πρόσκληση του δημάρχου Κοζάνης, το Green Tank συμμετείχε σε διαβούλευση με την Παγκόσμια Τράπεζα σχετικά με τη διαμόρφωση ενός σχεδίου για τη Δίκαιη Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική περίοδο.

Η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει τεχνική υποστήριξη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να αναπτύξει ένα ειδικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που θα προκύψουν από τη μη αναστρέψιμη μείωση της δραστηριότητας του λιγνίτη στην περιοχή.

Εκπροσωπώντας το Green Tank, ο Νίκος Μαντζάρης τόνισε τη σημασία της αποφυγής των έργων που διαιωνίζουν το μοντέλο ηλεκτροπαραγωγής λιγνίτη, όπως οι τεχνολογίες “καθαρού άνθρακα” (CCS / CCU), καθώς αυτές είναι εξαιρετικά αναποτελεσματικές και δαπανηρές και παράλληλα στερούν πολύτιμα κεφάλαια από επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια, καθώς και άλλες βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες που μπορούν να αναζωογονήσουν την τοπική οικονομία.

Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη συμφωνίας όσον αφορά στις προτεραιότητες χρηματοδότησης σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τις λιγνιτικές περιοχές. Με αυτή την έννοια, οι έξι άξονες προτεραιότητας που προτάθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του Εθνικού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης είναι όλοι προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να υιοθετηθούν και από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σημείωσε, επίσης, ότι Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχίζει να κινείται προς την ίδια κατεύθυνση μέσω της πλατφόρμας Άνθρακα (Coal Regions in Transition platform).

Επιπλέον, ο Νίκος Μαντζάρης τόνισε ότι το σχέδιο μετάβασης πρέπει να ξεπεράσει τη λογική των βραχυπρόθεσμων έργων και να υιοθετήσει μια προοπτική 10-15 ετών για να αντισταθμίσει την απώλεια θέσεων εργασίας και τοπικού ΑΕΠ που θα προκύψουν από την προγραμματισμένη απόσυρση λιγνιτικών σταθμών, στο ίδιο χρονικό πλαίσιο, στη Δυτική Μακεδονία.

Έμφαση έδωσε, ακόμα, στη σημασία της διαφάνειας και της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής όλων των φορέων τόσο στην προετοιμασία του σχεδίου μετάβασης όσο και στη διακυβέρνηση της ίδιας της διαδικασίας μετάβασης.

Τέλος, συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα, υπογραμμίστηκε ότι τα 30 εκατομμύρια ευρώ που θα χορηγηθούν από το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων ανεργίας που αντιμετωπίζει ήδη η Δυτική Μακεδονία αλλά και η Μεγαλόπολη. Είναι επομένως αναγκαίο να συμπληρωθούν από άλλους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.