Η Ελλάδα μετά τον λιγνίτη

Σχόλια του Νίκου Μάντζαρη στο άρθρο του Energy Monitor για τις προκλήσεις που συνδέονται με την απεξάρτηση της Ελλάδας από τον λιγνίτη τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε (στα αγγλικά) στο Energy Monitor στις 14 Δεκεμβρίου 2020 με τον τίτλο

Greece looks past coal