Ανάλυση: Τι πιστεύουν οι πολίτες των λιγνιτικών περιοχών για την απολιγνιτοποίηση και τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή;

Η ανάλυση από την ομάδα του Green Tank των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από τη MARC την περίοδο 21-29 Οκτωβρίου 2020, με το ερωτηματολόγιο που συνδιαμόρφωσαν το Green Tank, η διαΝΕΟσις και η MARC, ανέδειξε μια σειρά από ενδιαφέροντα ευρήματα σχετικά με το πώς βλέπουν οι ίδιοι οι πολίτες των λιγνιτικών περιοχών την απολιγνιτοποίηση και τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή.

Διαβάστε την πλήρη ανάλυση εδώ.