Δίκαιη Μετάβαση στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Στο πανευρωπαϊκό συνέδριο της οργάνωσης δικηγόρων περιβαλλοντικού δικαίου ClientEarth συμμετείχε ο Νίκος Μάντζαρης από το Green Tank στις 9 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, στην ενότητα για τη Δίκαιη Μετάβαση στην Ευρώπη παρουσίασε ένα σύντομο ιστορικό της μετάβασης στην Ελλάδα με έμφαση στον ρόλο των δημάρχων και των ΜΚΟ στην πρόοδο που έχει συντελεστεί ως τώρα. Ανέλυσε επίσης τα βασικά διδάγματα (θετικά και αρνητικά) από την ως τώρα πορεία της μετάβασης στην Ελλάδα, εξήγησε τις μεγαλύτερες προκλήσεις  που αντιμετωπίζουν οι λιγνιτικές περιφέρειες της Ελλάδας και κατέθεσε προτάσεις αντιμετώπισής τους.

Στο ίδιο διαδικτυακό panel, που παρακολούθησαν περίπου 200 άτομα, συμμετείχαν επίσης ο Alexandru Mustata συντονιστής της ΜΚΟ Bankwatch για ζητήματα Δίκαιης Μετάβασης ο οποίος μίλησε για την ευρωπαϊκή διάσταση της μετάβασης με έμφαση στη κατάσταση στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, και η Marta Anczewska από το WWF Πολωνίας που εστίασε στις προκλήσεις της μετάβασης στην Πολωνία και τη συνεργασία με τους δημάρχους στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού Forum of Just Transition Mayors που ξεκίνησε από την Κοζάνη τον Σεπτέμβριο του 2018.

Στη ζωντανή συζήτηση που ακολούθησε αναλύθηκαν σειρά ζητημάτων όπως ο ρόλος του ορυκτού αερίου στη μετάβαση, η σημασία της συμμετοχικότητας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της μετάβασης, καθώς και η επάρκεια ή μη των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση μιας πραγματικά δίκαιης μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών (Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, Ταμεία Συνοχής, εθνικοί πόροι κλπ)

Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις συζητήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του συνεδρίου εδώ και την παρουσίαση του Νίκου Μάντζαρη εδώ (στα αγγλικά) εδώ: