Ακρόαση φορέων για τη Δίκαιη Μετάβαση στη Βουλή

Στην ακρόαση φορέων στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κατέθεσε τις θέσεις του το Green Tank σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης».

Εκπροσωπώντας το Green Tank, ο Νίκος Μάντζαρης σχολίασε και κατέθεσε προτάσεις για 4 διαφορετικές πτυχές του νομοσχεδίου. Ειδικότερα:

Σε ό,τι αφορά τον Μηχανισμό Διακυβέρνησης που περιγράφεται στο νομοσχέδιο τόνισε τη  έλλειψη συνάφειάς του τόσο με τις δομές που περιγράφονται στα επισήμως κατατεθειμένα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), όσο και με τις υφιστάμενες δομές διακυβέρνησης. Υπογράμμισε επιπλέον τη λανθασμένη τάση υπερσυγκέντρωσης αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την επίσης προβληματική λογική διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος 2021-27 που διατρέχει το νομοσχέδιο, όταν είναι προφανές ότι η μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών θα διαρκέσει πολύ περισσότερο.

Καυτηρίασε ακόμα τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα του ιδίου του Μηχανισμού Διακυβέρνησης και πρότεινε τη συμμετοχή εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών, των νέων από τις λιγνιτικές περιοχές, των εργαζομένων και της κοινωνίας των πολιτών στις δομές διακυβέρνησης και ειδικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του οχήματος ειδικού σκοπού «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ» που θα υλοποιήσει τα ΕΣΔΙΜ. Επιπλέον πρότεινε τη συμμετοχή των λιγνιτικών δήμων και περιφερειών  στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ».

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για τις αποκαταστάσεις των λιγνιτικών πεδίων εξήγησε γιατί δεν φαίνεται να τηρείται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»: Πρώτον οι περιβαλλοντικοί όροι αποκατάστασης θα τηρηθούν μόνο για το 1/3 περίπου των εκτάσεων που θα παραμείνουν στην κυριότητα της ΔΕΗ και δεύτερον για τα υπόλοιπα 2/3 που θα περιέλθουν στην κυριότητα του δημοσίου είναι εντελώς άγνωστα τόσο η αξία της γης όσο και το κόστος αποκατάστασής της όπως επίσης και οι χρήσεις γης που επηρεάζουν τις αποκαταστάσεις. Σε περίπτωση που το κόστος αποκατάστασης υπερβαίνει την αξία της γης, θα ζημιωθεί το δημόσιο καθώς επωμίζεται το επιπλέον οικονομικό βάρος της προετοιμασίας των εδαφών για άλλες -άγνωστες ως τώρα- χρήσεις, ασχέτως αν για την υλοποίηση της θα προσλάβει τη ΔΕΗ αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για το κομβικό ζήτημα της κάλυψης των αναγκών θέρμανσης των κατοίκων των λιγνιτικών περιοχών, υπογράμμισε ότι τίθεται μείζον ζήτημα επιλογής από την κυβέρνηση και τους δημάρχους μια λύσης που βασίζεται 100% στο ορυκτό αέριο για λόγους κλιματικούς αλλά και αμιγώς οικονομικούς.

Τέλος πρότεινε να υπάρξει ρητή πρόβλεψη μέσα στο νομοσχέδιο ώστε οι πόροι του Πράσινου Ταμείου που διοχετεύονται στις λιγνιτικές περιοχές να αξιοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση των ΕΣΔΙΜ έτσι ώστε να αποφευχθεί η χρήση αυτών των σημαντικών κεφαλαίων που αγγίζουν ως τώρα τα 112 εκ. ευρώ για μελέτες και άλλα έργα χαμηλής προστιθέμενης αξίας, όπως για πολλά χρόνια συνέβαινε με τη χρήση του «τοπικού πόρου» που κατέβαλε η ΔΕΗ στις λιγνιτικές περιοχές.

Δείτε τo βίντεο με την αρχική τοποθέτηση:

Στη δευτερολογία του ο Νίκος Μάντζαρης απάντησε στις ερωτήσεις βουλευτών σχετικά με σειρά θεμάτων όπως η επάρκεια πόρων για τη μετάβαση, η σύγκριση του ελληνικού μηχανισμού διακυβέρνησης με αυτόν άλλων ευρωπαϊκών χωρών, τα προβλήματα των ενεργειακών κοινοτήτων, το κόστος ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη σε σύγκριση με ορυκτό αέριο και ΑΠΕ, καθώς και οι θετικές προοπτικές της μετατροπής της Πτολεμαΐδας 5 και άλλων λιγνιτικών μονάδων σε «καθαρές» υποδομές θερμικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Δείτε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των βουλευτών:

Δείτε ολόκληρη τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου εδώ.

Διαβάστε αναλυτικά τα σχόλια που έστειλε το Green Tank τους βουλευτές της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου εδώ.