Σχόλια στο νομοσχέδιο του ΥΠΑΝ για τη Δίκαιη Μετάβαση

Το Green Tank κατέθεσε τα σχόλιά του στη  δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης», στις 19 Οκτωβρίου 2021.

Τα σχόλια, τα οποία συνοδεύονται από συγκεκριμένες προτάσεις, επικεντρώνονται σε τρία ζητήματα: τον μηχανισμό διακυβέρνησης της Δίκαιης Μετάβασης, τις μεταβιβάσεις εδαφών από τη ΔΕΗ στο ελληνικό δημόσιο και την τεχνολογία της τηλεθέρμανσης.

Τα σχόλια και οι προτάσεις για τον μηχανισμό διακυβέρνησης αφορούν στην μετατροπή του σε πιο συμμετοχικό, λειτουργικό και αποτελεσματικό σχήμα, με προβλέψεις ειδικά για τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων των τοπικών κοινωνιών, των εργαζομένων, και της κοινωνίας των πολιτών. Επίσης, θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η μετάβαση θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από την υλοποίηση του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης της περιόδου 2021-2027. Αναφορικά με τις μεταβιβάσεις εδαφών, απαιτείται περισσότερη διαφάνεια και πληροφόρηση ως προς οικονομικές, κυρίως, αλλά και περιβαλλοντικές πτυχές. Τέλος, όσον αφορά την τηλεθέρμανση, η επιλογή του ορυκτού αερίου ως του μοναδικού προς χρήση καυσίμου, δεν λαμβάνει υπ’ όψιν περιβαλλοντικές και οικονομικές παραμέτρους που επιτάσσουν τη χρήση καθαρών μορφών ενέργειας.

Αναλυτικά τα σχόλια και τις προτάσεις του Green Tank μπορείτε να διαβάσετε εδώ.