Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2023

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα ηλεκτροπαραγωγής (Μάρτιος 2023 για το διασυνδεμένο δίκτυο και Ιανουάριος 2023 για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά) και αυτά των ετήσιων εκπομπών CO2 από το ΣΕΔΕ (2022), εκτιμώνται οι μηνιαίες εκπομπές από κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτροπαραγωγής της Ελλάδας, ακολουθώντας τη μεθοδολογία και τις παραδοχές που παρουσιάζονται εδώ.

Εκπομπές ανά καύσιμο

Συνολικά τους τρεις πρώτους μήνες του 2023 εκπέμφθηκαν 3.81 εκ. τόνοι CO2 για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Το 54.8% προέρχεται από λιγνιτικές μονάδες (2.09 εκ. τόνοι), το 30.8% από μονάδες ορυκτού αερίου (1.18 εκ. τόνοι) και το 14.4% από πετρελαϊκές μονάδες (0.55 εκ. τόνοι).

Οι συνολικές εκπομπές ήταν μειωμένες κατά 27.5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022, καθώς υπήρξε μείωση στις εκπομπές και από τα τρία καύσιμα με μεγαλύτερη αυτή από το ορυκτό αέριο (-0.94 εκ. τόνοι ή -44.4%), το οποίο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 εξέπεμψε περισσότερο από κάθε άλλη αντίστοιχη περίοδο των τελευταίων πέντε ετών. Μικρότερη ήταν η μείωση εκπομπών από τον λιγνίτη σε σχέση με το 2022 (-0.34 εκ. τόνοι ή -14.1%). Αξιοσημείωτο όμως είναι το γεγονός ότι τους τρεις πρώτους μήνες του 2023 οι εκπομπές από τις λιγνιτικές μονάδες ήταν οι χαμηλότερες από κάθε άλλο έτος. Οι εκπομπές από τις πετρελαϊκές μονάδες εκτιμάται ότι μειώθηκαν κατά 0.17 εκ. τόνους (-23.3%) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022 .

Ακόμα μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται σε σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας (-32.3 %), όπου οι συνολικές εκπομπές του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής και από τα τρία καύσιμα ήταν 5.63 εκ. τόνοι. Ειδικότερα, οι εκπομπές από τις λιγνιτικές μονάδες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μείωση (-36.1%), ενώ τα επίπεδα περιορισμού των εκπομπών από τις μονάδες ορυκτού αερίου και πετρελαίου ήταν 29.8% και 20.2%, αντίστοιχα.

Μπορείτε να δείτε τη συνολική πορεία των εκπομπών CO2 ανά καύσιμο από το 2013 ως σήμερα εδώ.

Οι εκπομπές ανά σταθμό ηλεκτροπαραγωγής

Σε ό,τι αφορά τον επιμερισμό των εκπομπών στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής πρώτος, με μεγάλη διαφορά, είναι ο λιγνιτικός ατμοηλεκτρικός σταθμός (ΑΗΣ) του Αγίου Δημητρίου, με αθροιστικές εκπομπές το πρώτο τρίμηνο του 2023 1.37 εκ. τόνους, οι οποίες προέρχονται κυρίως από τις μονάδες V ( 50.4%), III-IV (46.%), και πολύ λιγότερο από την I-ΙΙ (1.7% και 1.8%) οι οποίες λειτούργησαν μόνο το Φεβρουάριο. Στη 2η θέση βρίσκεται η νέα λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ«Πτολεμαΐδα 5» με 0.31 εκ. τόνους, η οποία για το τετράμηνο, από την έναρξη της δοκιμαστικής της λειτουργίας τον Δεκέμβριο μέχρι και τον Μάρτιο, είχε συνολικό μερίδιο στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή 21.1%.

Ακολουθεί σε εκπομπές η Μεγαλόπολη IV με 0.26 εκ τόνους, ενώ αθροιστικά μόνο οι 3 αυτοί λιγνιτικοί σταθμοί εξέπεμψαν 1.94 εκ. τόνους το πρώτο τρίμηνο του 2023, ποσότητα που αντιπροσωπεύει το 59.5% των συνολικών εκπομπών από τους 17 θερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδεδεμένου δικτύου της χώρας.

Στην 4η και 5η θέση της κατάταξης βρίσκονται οι σταθμοί ορυκτού αερίου «Μεγαλόπολη V» και η μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) της Αλουμίνιον με 0.19 και 0.17 εκ. τόνους αντίστοιχα, ξεπερνώντας τον  λιγνιτικό σταθμό Μελίτη Ι που βρίσκεται στην 7η θέση με 0.15 εκ. τόνους.

Στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά την πρωτιά σε εκπομπές διατηρούν οι πετρελαϊκοί σταθμοί που βρίσκονται στην Κρήτη (Αθερινόλακκος, Λινοπεράματα και Χανιά) με συνολικές εκπομπές 0.29 εκ. τόνους στο πρώτο τρίμηνο του 2023, ποσότητα που αντιπροσωπεύει το 52% των συνολικών εκπομπών από πετρελαϊκούς σταθμούς στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Οι εκπομπές των θερμικών μονάδων της ΔΕΗ

Το 2021 η ΔΕΗ σύναψε τρία ομολογιακά δάνεια που περιείχαν ρήτρες βιωσιμότητας. Σύμφωνα με τα δύο πρώτα συνολικού ύψους €775 εκ., οι εκπομπές από τις θερμικές μονάδες της ΔΕΗ θα έπρεπε να μειωθούν κατά 40% το 2022 σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, ενώ η ρήτρα βιωσιμότητας του τρίτου ομολογιακού δανείου ύψους €500 εκ., επέβαλε μείωση κατά 57% το 2023 σε σχέση με τα επίπεδα του 2019.

Με βάση τα δεδομένα του ΣΕΔΕ για όλες τις θερμικές μονάδες της ΔΕΗ το 2022 οι συνολικές εκπομπές ήταν 14.92 εκ. τόνοι, μια μείωση της τάξης του 35.3% σε σχέση με τα επίπεδα του 2019 (23.09 εκ. τόνοι), περίπου 4.7 ποσοστιαίες μονάδες ή 1.07 εκ. τόνους CO2 μακριά από τον στόχο του -40% (13.85 εκ. τόνοι) που αντιστοιχεί στη ρήτρα βιωσιμότητας των δύο πρώτων ομολογιακών δανείων.

Σχετικά με το τρίτο ομολογιακό δάνειο που αφορά την κλιματική επίδοση της ΔΕΗ το 2023, οι εκπομπές των θερμικών μονάδων της επιχείρησης για τους τρεις πρώτους μήνες του 2023 εκτιμώνται σε 3.1 εκ. τόνους. Δεδομένου ότι η ρήτρα βιωσιμότητας του -57% απαιτεί τον περιορισμό των εκπομπών στους 9.93 εκ. τόνους για το 2023, ο προϋπολογισμός άνθρακα που απομένει στην επιχείρηση ως το τέλος του έτους είναι 6.83 εκ. τόνοι. Συνεπώς, ως τον Μάρτιο του 2023 η ΔΕΗ έχει ξοδέψει το 31.2% του συνολικού προϋπολογισμού άνθρακα του έτους. Αν συνεχίσει να εκπέμπει με τον ίδιο ρυθμό, τότε θα παραβιάσει τη ρήτρα βιωσιμότητας και για το 2023 καθώς ο προϋπολογισμός άνθρακα των θερμικών της μονάδων προβλέπεται να εξαντληθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2023, περισσότερο από τρεις μήνες πριν το τέλος του έτους.

Μπορείτε να δείτε την εξέλιξη των εκπομπών του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από το 2013 ως σήμερα και να διαβάσετε τις αναλύσεις προηγούμενων μηνών εδώ.