Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού ως μοχλός για την καθαρή ενεργειακή μετάβαση

Ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης της οδηγίας για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, το Green Tank σε συνεργασία με άλλες 5 περιβαλλοντικές οργανώσεις υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κλιματικής Δράσης (CAN Europe) καταθέτει τις θέσεις του για το κομβικό ζήτημα του Ταμείου Εκσυγχρονισμού που αναμένεται να συγκεντρώσει πόρους της τάξης των 25 δις ευρώ κατά την δεκαετία 2021-2030.

Υπάρχουν πολλά «παράθυρα» στην τρέχουσα ρύθμισή του Ταμείου αυτού, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στο «κλείδωμα» του ενεργειακού μίγματος στα ορυκτά καύσιμα στα δικαιούχα κράτη μέλη. Είναι πιθανόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει επίσης αλλαγές στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού ως μέρος της νομοθετικής της πρότασης για αναθεώρηση της οδηγίας για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΕΔΕ). Αρκετά κράτη μέλη ζητούν αύξηση των πόρων του Ταμείου. Οι κοινές θέσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων και δεξαμενών σκέψης σχετικά με το Ταμείο Εκσυγχρονισμού στοχεύουν στη διασφάλιση της τήρησης δύο βασικών αρχών:

  1. Τα έργα που θα επωφεληθούν από το Ταμείο να αφορούν την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, που είναι συμβατές με την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, τη μηδενική ρύπανση και τη Δίκαιη Μετάβαση, οι οποίες αποτελούν κεντρικές στοχεύσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
  2. Η αναθεώρηση του Ταμείου Εκσυγχρονισμού να μην παρέχει υποστήριξη στα ορυκτά καύσιμα, αλλά να γίνει η κινητήρια δύναμη για τη δίκαιη μετάβαση της οικονομίας σε ένα ενεργειακά αποδοτικό και 100% βιώσιμο σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το οποίο συμβαδίζει με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού.

Μπορείτε να διαβάσετε το κοινό κείμενο πολιτικής (στα αγγλικά) εδώ.