Κλιματική Κρίση, Νομοθεσία και Πολιτική

Ομιλία με τίτλο «Κλιματική Κρίση, Νομοθεσία και Πολιτική» έδωσε ο Νίκος Μάντζαρης στις 2 Ιουλίου 2021 στους φοιτητές του μεταπτυχιακού μαθήματος «Περιβαλλοντική Νομοθεσία, Περιβάλλον και Διοίκηση» του τμήματος Βιολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.

Αρχικά, παρουσίασε τις κύριες επιπτώσεις και αιτίες της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, καθώς και τα αέρια του θερμοκηπίου, τις δραστηριότητες που είναι υπεύθυνες για την έκλυσή τους, την κατανομή τους ανά ορυκτό καύσιμο, τομέα της οικονομίας και χώρα.

Στη συνέχεια περιέγραψε επιγραμματικά τις αποφάσεις και δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι  ηγέτες σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τις συνέδεσε με συγκεκριμένες αλλαγές στην ευρωπαϊκή κλιματική και περιβαλλοντική νομοθεσία, οι οποίες με τη σειρά τους οδήγησαν σε δραστική μείωση της καύσης λιγνίτη και λιθάνθρακα, δηλαδή των πιο ρυπογόνων και κλιματικά επιβλαβών ορυκτών καυσίμων στον πλανήτη.

Ακολούθως παρουσίασε τις κλιματικές επιδόσεις της Ελλάδας από το 1990 και την πολύ σημαντική βελτίωσή τους τα τελευταία δύο χρόνια εξαιτίας της ραγδαίας μείωσης της λιγνιτικής παραγωγής. Εξήγησε ότι ένας από τους βασικούς λόγους που επιβάλλουν τη θέσπιση ενός εθνικού κλιματικού νόμου είναι η παγίωση αυτής της πρόσφατης κλιματικής προόδου καθώς και η αξιοποίηση σε βάθος χρόνου των ωφελειών και των αναπτυξιακών προοπτικών που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Τέλος, παρουσίασε συγκεκριμένες σκέψεις για το περιεχόμενο του εθνικού κλιματικού νόμου με βάση τόσο τις ιδιαιτερότητες της χώρας, όσο και την εμπειρία από άλλους εθνικούς κλιματικούς νόμους στην Ευρώπη καθώς και τον ίδιο τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο.