Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα χωρίς ορυκτά καύσιμα

Στην κοινή μας επιστολή προς τους συμμετέχοντες στις τριμερείς διαπραγματεύσεις για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα (Social Climate Fund), 35 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ζητάμε ρητά τον αποκλεισμό των ορυκτών καυσίμων από τα κονδύλια αυτού του Ταμείου. Μετά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δείκτες που επιτρέπουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης εγκαταστάσεων που βασίζονται στο ορυκτό αέριο από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, εξηγούμε τους λόγους για τους οποίους αυτή η πολιτική όχι μόνο εμποδίζει την πράσινη μετάβαση στην Ευρώπη, αλλά βαθαίνει και την εξάρτηση των ευάλωτων νοικοκυριών από τα ακριβά και ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα, υπονομεύοντας «τον ρητό στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ‘να μη μείνει κανείς/καμιά πίσω’».

Τονίζουμε ότι σε μια περίοδο που οι λογαριασμοί ενέργειας κινούνται ανοδικά, ενώ οι λύσεις αποθήκευσης ενέργειας και θέρμανσης που βασίζεται στις ΑΠΕ είναι ήδη διαθέσιμες, η πρόσβαση στις πράσινες υποδομές – ειδικά για τα χαμηλά εισοδήματα και όσους/όσες ζουν στα όρια της φτώχειας – αντιμετωπίζει ακόμα πολλά εμπόδια. Με αφετηρία ότι η προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στους πολίτες και όχι στη ρυπογόνα βιομηχανία, και ότι πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη χάραξη πολιτικής, η επιστολή καταλήγει σε τρία βασικά αιτήματα:

  1. Αποκλεισμό των ορυκτών καυσίμων από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα και κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων για τη βιομηχανία το συντομότερο δυνατό.
  2. Αύξηση των διαθέσιμων πόρων του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα ώστε να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25% των εισοδημάτων από το ETS2 και να ενισχυθεί με συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη.
  3. Συνδιαμόρφωση των Κοινωνικών Σχεδίων για το Κλίμα με τους ανθρώπους που χρειάζονται περισσότερο την ενίσχυση από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και τους εκπροσώπους τους.

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την επιστολή εδώ (στα αγγλικά).