Ταχύτερη κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών ζητούν ΜΚΟ και δεξαμενές σκέψης

Επιστολή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνυπέγραψε το Green Tank, μαζί με τις οργανώσεις Carbon Market Watch, AirClim, Bond Beter Leefmilieu, Polish Green Network, WISE και ZERO.

Συγκεκριμένα, οι οργανώσεις απηύθυναν έκκληση προς τους Υπουργούς των κρατών μελών να προωθήσουν την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και τη γρήγορη κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών, κατά τη διαδικασία αναθεώρησης της σχετικής Οδηγίας για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ). Παρά το γεγονός πως ακρογωνιαίος λίθος της Οδηγίας αποτελεί η δημοπράτηση εκπομπών, το Σύστημα δεν έχει λειτουργήσει ομοιόμορφα, καθώς οι ενεργοβόρες βιομηχανίες δεν έχουν μειώσει σχεδόν καθόλου τις εκπομπές τους και η πλειοψηφία των εκπομπών τους καλύπτεται από δωρεάν δικαιώματα.

Στην πραγματικότητα, τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών αποτελούν μια αποτυχία της αγοράς του ΣΕΔΕ και επιβραδύνουν την αποανθρακοποίηση, καθώς οι εταιρείες δεν έχουν κίνητρο να αλλάξουν τις παραγωγικές τους διαδικασίες και να μειώσουν τις εκπομπές τους, μεταβαίνοντας σε πιο πράσινα μοντέλα. Όμως, πέραν του εμφανούς αυτού περιβαλλοντικού κόστους, η πρακτική των δωρεάν δικαιωμάτων είναι και χρηματικά επιζήμια για τα κράτη μέλη. Αυτό, διότι μέσα από τα δωρεάν δικαιώματα χάνουν έσοδα, τα οποία θα μπορούσαν να διοχετεύσουν σε κλιματικές δράσεις και καθαρές τεχνολογίες. Η κατάργησή τους, έτσι, δύναται να ενισχύσει την πράσινη καινοτομία και επιχειρηματικότητα των κρατών μελών και της ίδιας της ΕΕ.

Η αναθεώρηση της Οδηγίας ΣΕΔΕ αποτελεί, λοιπόν, μια ευκαιρία για τη βελτίωση του ΣΕΔΕ, η οποία δεν πρέπει να χαθεί. Αντιθέτως, πρέπει να δώσει την ώθηση για ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που να συντείνει στις μειώσεις των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και να συνάδει, κατά αυτόν τον τρόπο, με τους διεθνείς κλιματικούς στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Η επιστολή στάλθηκε με αφορμή την επικείμενη συνάντηση του Συμβουλίου των Υπουργών Περιβάλλοντος στις 20 Δεκεμβρίου 2021.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την κοινή επιστολή που απεστάλη στους Υπουργούς πριν τη συνεδρίασή τους εδώ.