Στοιχεία ενός Εθνικού Κλιματικού Νόμου

Ο Νίκος Μάντζαρης συμμετείχε σε διαδικτυακή συζήτηση για τη διαμόρφωση ενός Eθνικού Κλιματικού Νόμου-Πλαισίου που διοργάνωσε το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021.

Στη συζήτηση που συντόνισε ο Σπύρος Κουβέλης από το EPLO, συμμετείχαν επίσης η καθηγήτρια της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Εμμανουέλα Δούση, η καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γλυκερία Σιούτη, και ο Πρόεδρος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής Κώστας Συνολάκης.

Ο Νίκος Μάντζαρης στην παρουσίασή του, παρουσίασε συνοπτικά το περιεχόμενο του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου, ο οποίος αναπόφευκτα θα επηρεάσει τους εθνικούς κλιματικούς νόμους στην Ευρώπη, καθώς και τα κύρια ζητήματα που εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά στις τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Στη συνέχεια προχώρησε σε προτάσεις για το πιθανό περιεχόμενο του Εθνικού Κλιματικού Νόμου δίνοντας έμφαση στους ποσοτικούς στόχους, το σύστημα παρακολούθησης, αναφορών & ελέγχου προόδου, τον ρόλο και τη στήριξη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής της κοινωνίας στη διαμόρφωση και άσκηση της εθνικής κλιματικής πολιτικής.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εκδήλωση εδώ: