Δεν «χωράει» το ορυκτό αέριο στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού

Καθώς η Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ ξεκίνησαν τις τριμερείς διαπραγματεύσεις τους για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ, ο Νίκος Μάντζαρης, στο άρθρο του «Δεν ‘χωράει’ το ορυκτό αέριο στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού» παρουσιάζει τις θέσεις των τριών οργάνων για τις χρήσεις του νέου Ταμείου Εκσυγχρονισμού και το αποτύπωμά τους στους κλιματικούς στόχους της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, υπογραμμίζει πως ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο τάχθηκαν καθαρά υπέρ του αποκλεισμού των επενδύσεων σε όλα τα ορυκτά καύσιμα από τις χρήσεις του Ταμείου, το Συμβούλιο προτείνει να επιτραπεί η χρήση των δωρεάν δικαιωμάτων που δίνονται στα επιλέξιμα κράτη μέλη στην ηλεκτροπαραγωγή για επενδύσεις σε ορυκτό αέριο, αλλά και συνολικά για όλες τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως «πράσινες» στο πλαίσιο του Κανονισμού για την Ταξινομία της ΕΕ. Κάτι τέτοιο όμως, όπως επισημαίνει ο Νίκος Μάντζαρης, είναι αντίθετο και με τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ-27, αλλά και με τους στόχους του REPowerEU για δραστική μείωση της κατανάλωσης ορυκτού αερίου κατά 64% ως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 2020. Ως εκ τούτου, μπορεί να προκαλέσει τη διόγκωση των ανισοτήτων μεταξύ των οικονομικά ασθενέστερων κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για τέτοιου είδους επενδύσεις και των οικονομικά ισχυρότερων κρατών μελών που θα στραφούν στην καθαρή ενέργεια, τόσο στην ενεργειακή μετάβαση, όσο και στην επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Yπενθυμίζοντας το αίτημα 19 περιβαλλοντικών οργανώσεων για ένα «καθαρό» Ταμείο Εκσυγχρονισμού, το άρθρο καταλήγει πως η εναρμόνιση του Συμβουλίου με την πρόταση της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κρίσιμη προϋπόθεση για το βιώσιμο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στις 15 Ιουλίου 2022 στο etxtra.org, την ιστοσελίδα του προγράμματος Life ETX.  Είναι διαθέσιμο εδώ στην αγγλική γλώσσα.

Το έργο LIFE ETX έχει ως στόχο τη διαμόρφωση ενός ΣΕΔΕ που θα ωφελεί τόσο το κλίμα όσο και τους πολίτες. Υλοποιείται από 10 εταίρους, μεταξύ των οποίων και το Green Tank, με συντονιστή το Carbon Market Watch και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει συμφωνίας επιχορήγησης αρ. LIFE20 GIC/BE/001662 και συγχρηματοδότηση από το European Climate Foundation.