Αίτηση διακοπής λειτουργίας του ΑΗΣ Αμυνταίου

 

Αίτηση διακοπής λειτουργίας του ΑΗΣ Αμυνταίου προς την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσαν σήμερα το Green Tank και η οργάνωση δικηγόρων περιβάλλοντος ClientEarth.

O συγκεκριμένος λιγνιτικός σταθμός συμπλήρωσε τις 17.500 ώρες λειτουργίας με βάση την εξαίρεση του άρθρου 33 της οδηγίας βιομηχανικών εκπομπών (2010/75/ΕΕ) στην οποία είχε υπαχθεί από το 2016. Ως εκ τούτου πρέπει να κλείσει.

Παρά τα αιτήματα της ελληνικής κυβέρνησης για υπαγωγή του ΑΗΣ Αμυνταίου στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου που επιτρέπει την επέκταση της λειτουργίας του στις 32.000 ώρες κατά την περίοδο 2016-2023, ο σταθμός δεν πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, όπως άλλωστε έχει εξηγήσει επανειλημμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ελληνική κυβέρνηση.

Η διακοπή λειτουργίας του ΑΗΣ Αμυνταίου είναι επομένως ζήτημα σεβασμού της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, στο οποίο δεν χωρά καμία “α λα καρτ” ερμηνεία.

Παράλληλα είναι και κορυφαίο ζήτημα προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Υπογραμμίζεται ότι ο εν λόγω ΑΗΣ, συνολικής μικτής ονομαστικής ισχύος 600 MW είναι ένας από τους πιο ρυπογόνους στην  Ευρωπαϊκή Ένωση σε εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) εκπέμποντας κατά μέσο όρο 736% παραπάνω από τα νέα ευρωπαϊκά όρια εκπομπών, όπως δείχνει ο ακόλουθος πίνακας.

Πίνακας

Εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) από τις μονάδες Αμύνταιο Ι-ΙΙ (μέσος όρος για τις συγκεντρώσεις) και σύγκριση με τα όρια εκπομπών (της 2010/75/ΕΕ αλλά και τα νέα όρια του LCP BREF).

Έτος


Εκπεμπόμενη
ποσότητα (ktn)


πεμπόμενη συγκέντρωση
(mg/Nm3)


Όριο 2010/75/ΕΕ (mg/Nm3)


% Υπέρβαση
ορίου 2010/75/ΕΕ


Νέο
όριο
LCP BREF (mg/Nm3)


%
Υπέρβαση νέου
ορίου
LCP BREF


2012


20,0


1.144,0


200


472,00%


130


780,00%


2013


8,6


575,0


200


187,50%


130


342,31%


2014


17,4


1.255,0


200


527,50%


130


865,38%


2015


15,3


1.325,5


200


562,75%


130


919,62%


2016


9,9


1.133,5


200


466,75%


130


771,92%


Μέσος όρος


14,2


1.086,6


200


443,30%


130


735,85%