Ένας οδηγός για να ζούμε συνειδητά (και οικολογικά) χωρίς υπερβολές

Προτάσεις του Νίκου Μάντζαρη για την καθημερινότητα των πολιτών και τη μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος.

Το πλήρες άρθρο με τις απαντήσεις 6 ειδικών δημοσιεύτηκε στη LIFO στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 με τον τίτλο:

Ένας οδηγός για να ζούμε συνειδητά (και οικολογικά) χωρίς υπερβολές