Το ορυκτό αέριο δεν είναι βιώσιμη επένδυση

Επιστολή προς τα μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων του Ταμείου Εκσυγχρονισμού συνυπέγραψε το Green Tank, μαζί με τις οργανώσεις European Environmental Bureau, CEE Bankwatch Network, Bomiasto, CAN Europe και Friends of the Earth Bulgaria.

Συγκεκριμένα, οι οργανώσεις απηύθυναν έκκληση προς την Επιτροπή να απορρίψει τη χρηματοδότηση έργων που συμπεριλαμβάνουν τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Έργα που συμπεριλαμβάνουν ορυκτό αέριο εμφανώς παρεκκλίνουν από την Πράσινη Συμφωνία και τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς θα επιβραδύνουν την πορεία των δικαιούχων προς την κλιματική ουδετερότητα και τη Δίκαιη Μετάβασή τους, εγκλωβίζοντάς τους για δεκαετίες στα ορυκτά καύσιμα. Κάτι τέτοιο αντίκειται στην τάση της Ένωσης που έχει αυξήσει τους κλιματικούς στόχους και τις φιλοδοξίες της, ενώ, μακροπρόθεσμα, θα θέσει και πολλούς πολίτες της στο έλεος ασταθειών της αγοράς ενέργειας, όπως οι σημερινές. Ο ρόλος, άλλωστε, του Ταμείου είναι να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων των κρατών και την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών τους στόχων, με τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, και όλα τα χρηματοδοτικά μέτρα θα πρέπει να οδεύουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Οι οργανώσεις τονίζουν την ανάγκη το Ταμείο να χρηματοδοτεί  μόνο βιώσιμα έργα, συμβατά με τον στόχο του 1.5℃ της Συμφωνίας των Παρισίων, καθώς και να καταστήσει τις διαδικασίες υποβολής και έγκρισης επενδύσεων πιο διαφανείς, ώστε να μπορεί να έχει λόγο η κοινωνία των πολιτών.

Η επιστολή στάλθηκε με αφορμή την επικείμενη συνάντηση της Επιτροπής για την έγκριση σειράς έργων από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, το οποίο αντλεί πόρους από τα έσοδα δημοπράτησης διοξειδίου του άνθρακα για τη χρηματοδότηση έργων για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων σε συγκεκριμένα δέκα κράτη μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία).

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την κοινή επιστολή που απεστάλη στην Επιτροπή Επενδύσεων του Ταμείο Εκσυγχρονισμού, πριν τη συνεδρίασή της στις 26 Οκτωβρίου, εδώ.