Μετασχηματισμός της οικονομίας μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Ομιλία για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έδωσε ο Νίκος Μάντζαρης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης την Τρίτη 13 Απριλίου 2021.

Στην παρουσίασή του, όρισε πρώτα τους βασικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (ΕΠΣ) και περιέγραψε τις κυριότερες επιστημονικές και πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών που οδήγησαν στην ανακοίνωσή της στις 11 Δεκεμβρίου 2019. Στη συνέχεια παρουσίασε συνοπτικά τις στρατηγικές και τα σχέδια δράσης που καταρτίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας έως σήμερα, ενώ ανέπτυξε πιο αναλυτικά τις δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ΕΠΣ: τον Κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ο οποίος έχει πλέον ολοκληρωθεί, και τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο που βρίσκεται στο στάδιο των τριμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και του Ευρωκοινοβουλίου. Εξήγησε τις προκλήσεις για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050 που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ΕΠΣ και του Κλιματικού Νόμου και περιέγραψε τις σαρωτικές αλλαγές που πρόκειται να επιφέρει σε όλους τους τομείς της οικονομίας και συνολικά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έκλεισε την παρουσίαση του με τη διαπίστωση ότι η ΕΠΣ έχει ήδη δοκιμαστεί πολιτικά από την κρίση της πανδημίας και έχει ενισχύσει τη θέση της ως η κεντρική αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δρόμο προς την κλιματική ουδετερότητα το 2050.

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση με βάση τις πολλές ερωτήσεις που έθεσαν οι φοιτητές.