Σχόλια στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για ενεργειακά ζητήματα

Το Green Tank κατέθεσε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου τις παρατηρήσεις του σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018, … και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας». Η συζήτηση του σχεδίου νόμου στην αρμόδια Επιτροπή ξεκινάει σήμερα, 11 Οκτωβρίου 2021.

Τα σχόλια τα οποία συνοδεύονται από προτάσεις εστιάζουν σε τρεις θεματικές: τις ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2018/2002 για την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις ενεργειακές κοινότητες και τη μεταφορά της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ελλάδας αναφορικά στις εκκρεμότητες της Ελλάδας και της ΔΕΗ σε σχέση με την αντιμονοπωλιακή υπόθεση για την πρόσβαση ιδιωτών στη λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ.

Κεντρικός άξονας των σχολίων και των προτάσεων είναι η ευθυγράμμιση της ενεργειακής πολιτικής της χώρας με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα και τις νεότερες ευρωπαϊκές εξελίξεις με κυριότερες αυτές που αφορούν στην αναθεώρηση της ευρωπαϊκής κλιματικής νομοθεσίας όπως ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούλιο, γνωστό ως πακέτο «fit for 55» αλλά και την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα που έχει ήδη δρομολογηθεί. Ακόμη, κατατίθενται προτάσεις για την ορθότερη ενσωμάτωση της συμφωνίας για την αντιμονοπωλιακή υπόθεση για την πρόσβαση ιδιωτών στη λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ ώστε να διασφαλίζεται πρώτον, ότι η ηλεκτρική ενέργεια με την οποία θα προμηθεύει η ΔΕΗ τους αγοραστές δεν επιβάλλεται να προέρχεται από την καύση λιγνίτη, όπως προβλέπει άλλωστε και η συμφωνία καθεαυτή, και δεύτερον, να εξασφαλίζεται η μέγιστη διαφάνεια.

Αναλυτικά τα σχόλια και τις προτάσεις του Green Tank μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Την αρχική τοποθέτηση του Green Tank στην ακρόαση φορέων στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής επί του σχεδίου νόμου μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ:

Και τις απαντήσεις του Green Tank στις ερωτήσεις των βουλευτών εδώ: