Αναγκαίες οι γενναίες περικοπές στις εκπομπές CO2 από τα βαρέα οχήματα

Επιστολή στους/τις Έλληνες/Ελληνίδες Ευρωβουλευτές απέστειλε το Green Tank σχετικά με την επικείμενη ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση των προτύπων CO2 για τα βαρέα οχήματα.

Ο σχετικός Κανονισμός αφορά τα φορτηγά και τα λεωφορεία τα οποία ευθύνονται για το 27% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις οδικές μεταφορές στην Ευρώπη, ενώ αντιπροσωπεύουν μόνο το 2% των οχημάτων που χρησιμοποιούνται.

Στην επιστολή του το Green Tank ζητά από τους ευρωβουλευτές να στηρίξουν το επίπεδο φιλοδοξίας που συμφωνήθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (ENVI), και να καταψηφίσουν μια νέα τροπολογία που προωθείται από τη βιομηχανία πετρελαίου και ορυκτού αερίου, η οποία εισάγει τον λεγόμενο «συντελεστή διόρθωσης άνθρακα» (CCF) για τα βιοκαύσιμα και τα e-fuels.

Ακολουθεί η πλήρης επιστολή που περιλαμβάνει τη σχετική τεκμηρίωση των αιτημάτων:

 

Αξιότιμε/η κύριε/κυρία,

Στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα 20 – 23 Νοεμβρίου, θα ψηφίσετε για την αναθεώρηση των προτύπων CO2 για τα βαρέα οχήματα (HDV). Αυτός ο Κανονισμός απαιτεί από τους κατασκευαστές φορτηγών και λεωφορείων να πωλούν ένα αυξανόμενο μερίδιο οχημάτων μηδενικών εκπομπών. Τα φορτηγά και τα λεωφορεία ευθύνονται για το 27% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις οδικές μεταφορές στην Ευρώπη, ενώ αντιπροσωπεύουν μόνο το 2% των οχημάτων που χρησιμοποιούνται.

Σας ζητάμε να υποστηρίξετε το επίπεδο φιλοδοξίας που συμφωνήθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (ENVI), και ειδικά:

  • Τη διατήρηση των στόχων μείωσης του CO2 κατά -45% το 2030, -70% το 2035 και -90% το 2040.
  • Τη συμπερίληψη εκείνου του 20% των πωλήσεων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξαιρεθούν, όπως τα απορριμματοφόρα, τα φορτηγά που μεταφέρουν υλικά κατασκευών και τα μικρά φορτηγά που κυκλοφορούν στις πόλεις μας. Υπογραμμίζουμε ότι ενώ η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οδηγεί σε μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από φορτηγά και λεωφορεία κατά 56% έως το 2050, οι συμβιβαστικές τροπολογίες της έκθεσης της ENVI θα φέρουν τον τομέα πολύ πιο κοντά στην κλιματική ουδετερότητα αυξάνοντας τη μείωση εκπομπών στο 73% μέχρι τα μέσα του αιώνα.

Σας προτρέπουμε επίσης να καταψηφίσετε μια νέα τροπολογία που προωθείται από τη βιομηχανία πετρελαίου και ορυκτού αερίου, η οποία εισάγει τον λεγόμενο «συντελεστή διόρθωσης άνθρακα» (CCF) για τα βιοκαύσιμα και τα e-fuels, για τους ακόλουθους λόγους:

Με εκτίμηση,

Νίκος Μάντζαρης