Ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε για ένα Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών και έναν Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα που ωφελούν το κλίμα και υποστηρίζουν τον πράσινο μετασχηματισμό της βιομηχανίας

Καθώς οι τριμερείς διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) βρίσκονται σε εξέλιξη, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών – μεταξύ των οποίων και το Green Tank – μαζί με πρωτοπόρους της καθαρής βιομηχανίας, συνυπογράφουν κοινή επιστολή, ζητώντας ένα ισχυρό ΣΕΔΕ και έναν καλά σχεδιασμένο Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (ΜΣΠΑ) που θα μειώσει το ανθρακικό αποτύπωμα των ενεργοβόρων βιομηχανιών, προστατεύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά τους.

Οι Οργανώσεις δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών (κατά τις 10% ετησίως από το 2026 έως το 2030 και πλήρως από το 2032), στην κατανομή τους με την προϋπόθεση συμμόρφωσης με σχέδια αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και απανθρακοποίησης,   καθώς και στην καλύτερη στόχευση της διοχέτευσής  τους σε βιομηχανίες/κατασκευαστές που επενδύουν ήδη σε διαδικασίες παραγωγής οι οποίες βασίζονται στην καθαρή ενέργεια.

Η ανοιχτή επιστολή είναι διαθέσιμη εδώ (στα αγγλικά).