Η Ελλάδα στον δρόμο προς την κλιματική ουδετερότητα

Ομιλία στους φοιτητές του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έδωσε ο Νίκος Μάντζαρης στις 16 Δεκεμβρίου 2021.

Η ομιλία με τίτλο «Η Ελλάδα στον δρόμο προς την κλιματική ουδετερότητα» έγινε κατόπιν πρόσκλησης από την Καθηγήτρια του τμήματος και κατόχου της έδρας της UNESCO για την κλιματική διπλωματία Εμμανουέλα Δούση στο πλαίσιο του μαθήματος «Κλιματική  Διπλωματία».

Ο Νίκος Μάντζαρης αρχικά εστίασε στη χρονική εξέλιξη των κλιματικών επιδόσεων της χώρας και την ισχυρά θετική επίδραση που είχε σε αυτές η πορεία μείωσης της λιγνιτικής παραγωγής, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Στη συνέχεια παρουσίασε τα βασικά σημεία του σχεδίου εθνικού κλιματικού νόμου που κατατέθηκε προς διαβούλευση αναδεικνύοντας τόσο τις προβλέψεις εκείνες που θα συμβάλλουν στην κλιματική πρόοδο της χώρας όσο και σε αυτές που επιδέχονται βελτιώσεων. Τέλος παρουσίασε τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του για 3 σημαντικές προκλήσεις που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων του κλιματικού νόμου και ειδικά αυτόν της κλιματικής ουδετερότητας: α) την ανάγκη συμμετοχής όλων των τομέων της οικονομίας στην ανάληψη κλιματικής δράσης, β) τον κίνδυνο «κλειδώματος» του ενεργειακού μοντέλου της χώρας σε υποδομές ορυκτού αερίου και γ) την Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών της χώρας οι οποίες για δεκαετίες θυσιάζονταν στο βωμό της οικονομικής ανάπτυξης και τώρα βρίσκονται αντιμέτωπες με την εκ βάθρων αλλαγή του παραγωγικού τους μοντέλου.

Ακολούθησε ζωηρή συζήτηση με τους μαθητές για ποικιλία θεμάτων που σχετίζονται τόσο με την εθνική όσο και με την ευρωπαϊκή κλιματική και ενεργειακή πολιτική.