Προσφυγή στο ΣτΕ για την Πτολεμαΐδα 5

Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενάντια στην Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της υπό κατασκευή λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα 5» κατέθεσαν η δεξαμενή σκέψης για το περιβάλλον The Green Tank και η οργάνωση δικηγόρων περιβάλλοντος ClientEarth.

Οι δύο οργανώσεις είχαν ζητήσει τον Δεκέμβριο του 2019 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να τροποποιηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι της νέας μονάδας έτσι ώστε να συμμορφωθούν με τα νέα, αυστηρότερα όρια εκπομπών αερίων ρύπων που επιβάλλονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία Βιομηχανικών Εκπομπών) και ειδικότερα από το νέο εγχειρίδιο Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ),  το οποίο τέθηκε επισήμως σε ισχύ τον Αύγουστο του 2017.

Καθώς το Υπουργείο δεν απάντησε στο αίτημα, οι δύο οργανώσεις δεν είχαν άλλη επιλογή για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, παρά την προσφυγή στο ΣτΕ.