Ο ΜΣΠΑ και το ΣΕΔΕ χρειάζονται ενιαία προσέγγιση – Κοινή δήλωση ΜΚΟ

Το Green Tank συνυπογράφει κοινή δήλωση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Δεξαμενών Σκέψης που προτείνει τη χάραξη συνδυαστικής ευρωπαϊκής πολιτικής για τον Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (ΜΣΠΑ) και το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η φιλοδοξία του πακέτου Fit for 55 για το κλίμα και την ενέργεια.

Με αφορμή τη συνεδρίαση του ECOFIN (15 Μαρτίου 2022), που έχει στόχο τη συμφωνία σε μια «γενική προσέγγιση» για τον ΜΣΠΑ χωρίς να εξετάζει από κοινού βασικά θέματα λειτουργίας του ΣΕΔΕ, οι οργανώσεις υπογραμμίζουν πως πρόκειται για δύο εργαλεία πολιτικής για το κλίμα που χρειάζονται ενιαία προσέγγιση.

Υποστηρίζοντας τη δημιουργία ενός δίκαιου και αποτελεσματικού ΜΣΠΑ, οι οργανώσεις καταθέτουν τα εξής δύο αιτήματα:

  • Εξέταση του ΜΣΠΑ ως βασικού εργαλείου για το πακέτο Fit for 55, το οποίο θα συζητηθεί σε συνδυασμό με το ΣΕΔΕ και όχι μεμονωμένα, ώστε να διασφαλιστεί ο στόχος του 2030 για το κλίμα.
  • Δημιουργία ασφαλιστικών δικλείδων ώστε ο ΜΣΠΑ να εφαρμόζεται μόνο ως εναλλακτική στα υφιστάμενα μέτρα μείωσης της διαρροής του άνθρακα στους τομείς που καλύπτει, όπως τα δικαιώματα δωρεάν εκπομπών και η αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους.

Διαβάστε την κοινή δήλωση εδώ:

The Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) must be linked to the EU ETS discussions so as not to undermine the integrity and ambition of the Fit for 55 package