Η ενίσχυση των λιγνιτικών περιοχών πέφτει θύμα της ενεργειακής κρίσης

Ο Νίκος Μάντζαρης, Αναλυτής Πολιτικής του Green Tank, σχολιάζει τις οικονομικές απώλειες για τις λιγνιτικές περιφέρειες μετά την πρόσφατη ΚΥΑ ΥΠΕΝ/Δ ΚΑΠΑ/105192/1790 (19 Οκτωβρίου 2022) που προβλέπει νέα κατανομή των εσόδων που προκύπτουν από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών στο ΣΕΔΕ.

Με τη νέα κατανομή το ποσοστό εσόδων μειώθηκε στο 1,125%, αυξάνοντας παράλληλα το ποσοστό που θα ενισχύσει το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης στο 77,275%. Πρόκειται για τη τρίτη ΚΥΑ που εκδίδεται σχετικά με την κατανομή των εσόδων από το ΣΕΔΕ το 2022 και οδηγεί σε μείωση του μεριδίου των λιγνιτικών περιοχών.

Σχολιάζοντας αυτήν την εξέλιξη ο Νίκος Μάντζαρης επισημαίνει πως «αν ληφθούν υπόψη τα ως τώρα δημόσια έσοδα από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων και γίνει μια ρεαλιστική πρόβλεψη για την εξέλιξη των τιμών του άνθρακα ως το τέλος του χρόνου (75 ευρώ/τόνο), τα συνολικά έσοδα της χώρας για το 2022 από το χρηματιστήριο ρύπων θα ξεπεράσουν τα 1,3 δις ευρώ. Συνεπώς, η μείωση του μεριδίου των λιγνιτικών περιοχών από 4,5% σε 1,125% αντιστοιχεί σε περίπου 44 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα τροφοδοτήσουν το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, όπου έχουν ήδη συγκεντρωθεί παραπάνω από 5 δις ευρώ από την αρχή της κρίσης. […] Στην Ελλάδα φαίνεται ότι η ενίσχυση των λιγνιτικών περιοχών από τα έσοδα δημοπράτησης δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα –που πρώτη από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ αξιοποίησε η Ελλάδα για τη Δίκαιη Μετάβαση- πέφτει θύμα τη ενεργειακής κρίσης».

Το σχόλιο δημοσιεύτηκε στις 24 Οκτωβρίου 2022 και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Χρόνος Κοζάνης.