Βαρόμετρο για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Προβληματισμός για την πρόοδο στην εφαρμογή της και συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον

Από την ανακοίνωση της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, τον Δεκέμβριο του 2019, εμπειρογνώμονες σε ολόκληρη την ΕΕ παρακολουθούν τις εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας σε διάφορους τομείς, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Το φετινό Βαρόμετρο για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία από την IEEP, που πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή του Green Tank και άλλων μελών του δικτύου Think Sustainable Europe και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καταγράφει τη γνώμη 300 εμπειρογνωμόνων σε θέματα βιωσιμότητας για να εντοπίσει τα εμπόδια και τις ευκαιρίες στην εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας και να προσδιορίσει το πολιτικό περιθώριο για δράση, στον απόηχο του πολέμου στην Ουκρανία.

Σημειώνοντας ότι η εμπιστοσύνη στην εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας παρουσιάζει σημάδια μείωσης, η έκθεση υπογραμμίζει πως για δεύτερη συνεχή χρονιά το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας είναι η έλλειψη δέσμευσης από τα κράτη μέλη, ακολουθούμενη από την έλλειψη συνοχής της πολιτικής της ΕΕ για την Πράσινη Συμφωνία. Το χάσμα μεταξύ επιστημονικών δεδομένων και χάραξης πολιτικής θεωρείται επίσης ανασταλτικός παράγοντας.

Σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, οι συμμετέχοντες/ουσες περιέγραψαν ως κύριες ανησυχίες τους την επιστροφή στην καύση άνθρακα και την προοπτική ταχείας προώθησης νέων εναλλακτικών υποδομών φυσικού αερίου. Ωστόσο, οι εμπειρογνώμονες εξακολουθούν να είναι αισιόδοξοι για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και την ικανότητά τους να εφαρμόσουν την Πράσινη Συμφωνία μετά το 2024.

Όσον αφορά την ενεργειακή μετάβαση, το 39% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το 2024 και το 50% των εμπειρογνωμόνων πιστεύει ότι η Δίκαιη Μετάβαση και τα Κοινωνικά Ταμεία για το Κλίμα θα διευκολύνουν σημαντικά την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας.

Το Βαρόμετρο για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία περιλαμβάνει και ορισμένες προτάσεις, μεταξύ των οποίων η διάχυση της ατζέντας της Πράσινης Συμφωνίας πέρα από τα κέντρα πολιτικής και λήψης αποφάσεων, κάτι στο  οποίο οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

Η φετινή έκδοση του Βαρόμετρου περιλαμβάνει και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο και συγκεκριμένα στη Γαλλία, την Τσεχία, τη Σουηδία και την Ισπανία.

Το Βαρόμετρο για την Πράσινη Συμφωνία περιλαμβάνει επίσης προτάσεις που σχεδιάστηκαν, συζητήθηκαν και οριστικοποιήθηκαν από εμπειρογνώμονες του δικτύου Think Sustainable Europe κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Think2030, τον Ιούνιο 2022, με έμφαση στις εξής θεματικές:

Βιωσιμότητα των συστημάτων τροφίμων

Πακέτο fit for 55

Αποκατάσταση της Φύσης

Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα

Η έκθεση και τα κείμενα πολιτικής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Think2030.