Η πορεία της πράσινης μετάβασης σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η Ιόλη Χριστοπούλου, διευθύντρια πολιτικής του Green Tank, πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα «Η πορεία της πράσινης μετάβασης σε Ελλάδα και Ευρώπη» στο πλαίσιο των σεμιναρίων παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσμάτων και μεθό

Η διάλεξη επικεντρώθηκε στους τρεις κεντρικούς άξονες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθοδηγεί την πορεία της μετάβασης και συγκεκριμένα στην προστασία της φύσης, την κλιματική ουδετερότητα και τη δίκαιη μετάβαση.

Σχετικά με την προστασία της φύσης, η Ιόλη Χριστοπούλου αναφέρθηκε στη Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 που ανακοινώθηκε τον Μάιο 2020 και τους δύο πυλώνες της δηλαδή την προστασία και την αποκατάσταση της φύσης αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στον τομέα αυτό.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο και το πακέτο νομοθετικών προτάσεων fit for 55 που στοχεύει στην ευθυγράμμιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με τους νέους νομικά δεσμευτικούς κλιματικούς στόχους, και πιο συγκεκριμένα τη μείωση κατά 55% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2030 σε σχέση με το 1990. Σε αυτό το σημείο, σχολιάστηκαν οι κλιματικές επιδόσεις Ελλάδας και ΕΕ, η πτωτική πορεία του λιγνίτη και η δέσμευση για απολιγνιτοποίηση. Ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας, αναφέρθηκε στο σχέδιο Εθνικού Κλιματικού Νόμου, το οποίο – στη σημερινή του μορφή και χωρίς να έχει κατατεθεί ακόμα για επεξεργασία στη Βουλή – περιλαμβάνει τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, ενδιάμεσους στόχους καθώς και τομεακούς προϋπολογισμούς άνθρακα. Το ζήτημα της ενεργειακής μετάβασης που αποτελεί κομβικό στοιχείο της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας εξετάστηκε και υπό το πρίσμα του πολέμου στην Ουκρανία, όπου τονίστηκαν τόσο το βαρχυπρόθεσμα όσο και τα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τέλος, η Ιόλη Χριστοπούλου αναφέρθηκε στις προκλήσεις της δίκαιης μετάβασης δηλαδή την υποστήριξη των κοινωνιών εκείνων που είναι πιο ευάλωτες στη μεταβατική αυτή περίοδο όπως είναι οι λιγνιτικές περιοχές.

Τη διάλεξη ακολούθησε συζήτηση με την ενεργό συμμετοχή των ερευνητών του ΙΚΕ, EKKE.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 03 Μαΐου 2022.