Το ΣΕΔΕ μπορεί και πρέπει να ωφελεί και τη βιομηχανία και το κλίμα. Ήρθε η ώρα της ψήφου – Ανοιχτή επιστολή Οργανώσεων στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του ΕΚ

Το Green Tank συνυπογράφει ανοιχτή επιστολή για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) ενόψει της συνεδρίασης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ITRE) στις 20-21 Απριλίου 2022.  Οι οργανώσεις καλούν τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν υπέρ μιας φιλόδοξης αναθεώρησης, η οποία θα καθιστά το ΣΕΔΕ αποτελεσματικό εργαλείο που θα στηρίζει τον πράσινο μετασχηματισμό της βιομηχανίας ώστε αυτή να συνεισφέρει πραγματικά στους κλιματικούς στόχους της ΕΕ για το 2030 και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ευρύτερα.

Όπως επισημαίνουν οι Οργανώσεις για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η οδηγία για το ΣΕΔΕ πρέπει να δίνει ένα ισχυρό μήνυμα ως προς την τιμή του άνθρακα. Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό, είναι τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών για τη βιομηχανία σταδιακά να σταματήσουν,  και όλα τα δικαιώματα να δημοπρατούνται και τα σημαντικά επιπλέον έσοδα που θα προκύπτουν να «ανακυκλώνονται» σε πιο αποτελεσματικές δράσεις για το κλίμα.

Στον απόηχο της πρόσφατης έκθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για το Κλίμα που καλεί σε άμεση δράση για τη συγκράτηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου, αλλά και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία που δείχνει την ανάγκη άμεσης απεξάρτησης από το ορυκτό αέριο, οι Οργανώσεις υπογραμμίζουν πέντε σημεία που θα οδηγήσουν σε ένα ΣΕΔΕ το οποίο θα υπηρετεί ταυτόχρονα τόσο την επίτευξη των κλιματικών στόχων όσο και τις ανάγκες της βιομηχανίας:

  • Κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών το συντομότερο δυνατό.
  • Επανεπένδυση των επιπλέον εσόδων για την ενίσχυση της πράσινης μετάβασης και την αντιμετώπιση κενών στις απαιτούμενες επενδύσεις.
  • Κανένα δωρεάν δικαίωμα σε τομείς που καλύπτονται από τον Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) και κανένα επιπλέον αποθεματικό δωρεάν δικαιωμάτων (Carbon Leakage Protection Reserve).
  • Υποστήριξη ενισχυμένων δεικτών αναφοράς (benchmarks) και επίσπευση της αναθεώρησής τους.
  • Δημιουργία ενιαίου και ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής.

Δείτε το πλήρες έγγραφο της επιστολής εδώ (στην αγγλική γλώσσα).