Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Αύγουστος 2022

Τον Αύγουστο του 2022 η κατανάλωση αερίου μειώθηκε κατά 15.3% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2021 κυρίως λόγω του περιορισμού της χρήσης στη βιομηχανία κατά σχεδόν 80%. Ωστόσο είναι αυξημένη κατά 6.9% σε σχέση με τον μέσο όρο πενταετίας με αποτέλεσμα η Ελλάδα να βρίσκεται πολύ μακριά από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση της κατανάλωσης κατά 15% σε σχέση με τον μέσο όρο πενταετίας.    

Σε ισχύ: ευρωπαϊκή υποχρέωση μείωσης κατανάλωσης αερίου την περίοδο Αυγούστου 2022-Μαρτίου 2023 κατά 15% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ίδιας περιόδου της προηγούμενης πενταετίας ή του 2021 εάν τότε είχε σημειωθεί αύξηση της κατανάλωσης μεγαλύτερη από 8%, εξαίρεση για την οποία ικανοποιεί τις προϋποθέσεις η Ελλάδα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ (ως τον Αύγουστο 2022):

Ο μήνας Αύγουστος

Τον Αύγουστο του 2022, 1ο μήνα της οκτάμηνης περιόδου όπου η χώρα πρέπει να μειώσει την κατανάλωση αερίου σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, η συνολική εγχώρια κατανάλωση ορυκτού αερίου ήταν 5.35 TWh, 0.96 ΤWh μικρότερη από αυτήν του Αυγούστου του 2021 (6.31 TWh), αλλά 0.35 ΤWh μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας για τον μήνα Αυγουστο (5 TWh). Η συνολική μείωση των 0.96 ΤWh σε σχέση με τα περσινά επίπεδα προήλθε πρωτίστως από τον μεγάλο περιορισμό της χρήσης ορυκτού αερίου στη βιομηχανία κατά 0.63 ΤWh και δευτερευόντως στην ηλεκτροπαραγωγή κατά περίπου 0.3 ΤWh, ενώ πολύ μικρότερη ήταν η μείωση σε σχέση με τον Αύγουστο του 2021 στα δίκτυα διανομής (-0.03 ΤWh).

Ο ευρωπαϊκός στόχος του -15%

Η κατανάλωση του Αυγούστου ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη (+1.1 ΤWh) από τον στόχο μείωσης κατά 15% συγκριτικά με τον μέσο όρο πενταετίας (4.25 ΤWh). Σε όρους ποσοστιαίων μεταβολών, η χώρα τον Αύγουστο του 2022 μείωσε τη συνολική κατανάλωση ορυκτού αερίου κατά 15.3% συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2021, ικανοποιώντας τον στόχο μείωσης που προκύπτει από την εξαίρεση που πήρε η Ελλάδα στη σχετική ευρωπαϊκή συμφωνία. Αντίθετα, σε σχέση με τον μέσο όρο πενταετίας – εφαρμοσμένο για τον μήνα Αύγουστο, υπήρξε αύξηση της κατανάλωσης κατά 6.9% οδηγώντας σε μια υπέρβαση της τάξης του 25.7% σε σχέση με τον στόχο μείωσης κατά 15% της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όσον αφορά τις τελικές χρήσεις, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τον Αύγουστο του 2022 που είναι ο πρώτος μήνας της περιόδου μείωσης, όλες παρουσιάζουν σημαντικές μειώσεις συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2021. Πρωτοστατεί η βιομηχανία (-79.5%) και ακολουθούν τα δίκτυα διανομής (-7.4%) και η ηλεκτροπαραγωγή (-5.8%). Αντίθετα, συγκριτικά με τον μέσο όρο πενταετίας, μόνο η βιομηχανία παρουσιάζει μείωση και μάλιστα πολύ σημαντική (-75.9%), ενώ ο μεγαλύτερος με διαφορά τελικός χρήστης ορυκτού αερίου, η ηλεκτροπαραγωγή, εμφανίζει μεγάλη αύξηση κατά 21.2%. Μικρότερη αύξηση (+5.1%) παρουσιάζει και η κατανάλωση στα δίκτυα διανομής.

Η κατανάλωση μέσα στο 2022

Αθροιστικά για τους πρώτους 8 μήνες του 2022, η κατανάλωση ορυκτού αερίου ήταν κατά 11.3% μικρότερη από αυτήν της ίδιας περιόδου του 2021. Ο Αύγουστος συμπεριλαμβάνεται στους έξι μήνες του οκταμήνου όπου παρατηρήθηκε μείωση σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2021 (Ιανουάριος, Απρίλιος-Αύγουστος) και ο πέμπτος συνεχόμενος, με τη μεγαλύτερη μηνιαία μείωση να σημειώνεται τον Απρίλιο (-46%).

Οι εισαγωγές μέσα στο 2022

Σε ό,τι αφορά τις φυσικές ροές αερίου από τις 4 πύλες εισόδου της χώρας, τον Αύγουστο του 2022, το υγροποιημένο ορυκτό αέριο (LNG) από την Αγία Τριάδα γνώρισε αύξηση σχεδόν 73% συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2021 και αποτέλεσε με διαφορά την κύρια πηγή αερίου για τη χώρα με 3.74 TWh και μερίδιο 68% των συνολικών φυσικών ροών αερίου που εισάγει η Ελλάδα. Αντίθετα, μεγάλη μείωση κατά 75% σημείωσαν οι εισαγωγές ρωσικού αερίου από το Σιδηρόκαστρο που καλύπτουν την εγχώρια κατανάλωση, οι οποίες ανήλθαν σε μόλις 0.76 ΤWh, ποσότητα, ωστόσο, υπερδιπλάσια σε σχέση με την αντίστοιχη του Ιουλίου 2022[1]. Μειωμένες κατά 35% ήταν και οι εισαγωγές από τον ΤΑΡ μέσω Νέας Μεσημβρίας με 0.71 ΤWh, ενώ οι εισαγωγές από την Τουρκία μέσω Κήπων που ήταν μηδενικές τον Αύγουστο του 2021 έφτασαν τις 0.31 ΤWh.

Συνεπώς, αθροιστικά για τους πρώτους 8 μήνες του 2022 οι εισαγωγές ρωσικού αερίου που καλύπτουν την εγχώρια κατανάλωση μειώθηκαν κατά 58.4% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021. Έτσι με λιγότερες από 8 TWh και μερίδιο 18.3% μεταξύ των τεσσάρων πηγών εισόδου, το ρωσικό αέριο έπεσε πλέον στην τρίτη θέση από την πρώτη στην οποία βρισκόταν το πρώτο οκτάμηνο του 2021. Αντίθετα, οι εισαγωγές LNG μέσω της Αγίας Τριάδας πέρασαν στην πρώτη θέση φτάνοντας τις 24.8 TWh και μερίδιο 56.7%, μια αύξηση της τάξης του 53% σε σχέση με το 2021. Μικρότερη αύξηση κατά 7.7% παρουσίασαν και οι εισαγωγές αζέρικου αερίου από τον ΤΑΡ που ανήλθαν στις 9.5 TWh (μερίδιο 21.7%), ξεπερνώντας έτσι τις εισαγωγές ρωσικού αερίου για το πρώτο οκτάμηνο του 2022. Τέλος, μεγάλη μείωση κατά σχεδόν 50% σημείωσαν οι αθροιστικές εισαγωγές από την τέταρτη ποσοτικά πηγή τουρκικού αερίου, τους Κήπους, οι οποίες ανήλθαν σε 1.4 TWh (μερίδιο 3.3%).

Σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα της Eurostat για τη μηνιαία κατανάλωση αερίου στα κράτη μέλη της ΕΕ-27 από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο του 2022, η Ελλάδα μείωσε την κατανάλωσή της κατά 10.6% και βρίσκεται στη 15η θέση στη σχετική κατάταξη, μία θέση παραπάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ-27 (-10.1%). Ωστόσο, σε σχέση με τον μέσο όρο της 5ετίας η Ελλάδα έχει την 3η χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη (πίσω από Σλοβακία και Μάλτα) καθώς έχει αυξήσει την κατανάλωσή της κατά 7.1% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021, κυρίως λόγω του άλματος στη χρήση αερίου την περίοδο 2019-2021.

Λιγότερο εξαρτημένη από το ρωσικό αέριο είναι η Ελλάδα για το πρώτο επτάμηνο του 2022 συγκριτικά με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε μήνα του 2022 κατόρθωνε να μειώνει τις εισαγωγές ρωσικού αερίου που χρησιμοποιήθηκαν για κάλυψη της εγχώριας κατανάλωσης σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2021, πολύ περισσότερο από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έτσι αθροιστικά μέχρι και τον Ιούλιο του 2022, η Ελλάδα μείωσε τις εισαγωγές ρωσικού αερίου κατά 55,2% ενώ η ΕΕ-27 κατά 7.6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021.

[1] Συνολικά οι εισαγωγές από τη Ρωσία ήταν υψηλότερες, αλλά μεγάλο μέρος αυτών εξήχθη κυρίως στη Βουλγαρία με αποτέλεσμα μόλις 0.76 TWh ρωσικού αερίου να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της ζήτησης στην Ελλάδα τον Αύγουστο.

Διαβάστε τις αναλύσεις των υπόλοιπων μηνών εδώ.