Οι ΑΠΕ θα συνεχίσουν να εκτοπίζουν τον λιγνίτη και το αέριο

Με την πράσινη μετάβαση να εξελίσσεται, ο Νίκος Μάντζαρης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο του Gas Matters Κωνσταντίνο Τσολάκη και σχολιάζει το δόγμα του φυσικού αερίου «ως μεταβατικού καυσίμου». Αναφερόμενος στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα τελευταία χρόνια, εξηγεί πώς μπορεί να επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος του 80% ΑΠΕ στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα μέχρι το 2030, οδηγώντας τηχώρα πέρα από τον λιγνίτη και το ορυκτό αέριο.

Πρώτον, το μεγάλο ενδιαφέρον τόσο των επενδυτών όσο και των πολιτών για την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα «είναι βάσιμοι λόγοι για να είμαστε αισιόδοξοι ότι ο νέος φιλόδοξος στόχος [του 80%] θα επιτευχθεί». Σημειώνοντας ότι «ο πολύ υψηλός στόχος των 2,7 GW για την εγκατάσταση υπεράκτιας αιολικής ενέργειας έργων έως το 2030 θα αποτελέσει σίγουρα πρόκληση», υπογραμμίζει τη σημασία άμεσων πολιτικών που αναβαθμίζουν τα υφιστάμενα και αναπτύσσουν νέα δίκτυα και νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις και προωθούν την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να κυριαρχήσουν στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, τα σενάρια επιστροφής στον λιγνίτη δεν είναι μόνο ξεπερασμένα, αλλά και ασύμβατα με την πολιτική της ΕΕ για το κλίμα. Συγκεκριμένα, όπως σημείωσε, εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, οι ιθύνοντες της ΕΕ «αύξησαν τις κλιματικές φιλοδοξίες των τομέων του ΣΕΔΕ της ΕΕ σε μείωση -62% στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 2005», ενώ συμφώνησαν επίσης σε «πρόσθετες μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση των τιμών του άνθρακα». Στην Ελλάδα αυτό μεταφράζεται σε «μεγαλύτερο περιορισμό της παραγωγής λιγνίτη τα επόμενα χρόνια και ενδεχόμενο κλείσιμο λιγνιτικών μονάδων, ίσως πριν από το 2028», δεδομένου ότι «ο λιγνίτης έχει μακράν τη χειρότερη ποιότητα στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, είναι ο πιο ευάλωτος στις αυξήσεις των τιμών του άνθρακα».

Σε ένα τελευταίο σημείο, ο Νίκος Μάντζαρης, βασιζόμενος σε πρόσφατα στοιχεία για την κατανάλωση και τις εισαγωγές ορυκτού αερίου στην Ελλάδα, προβλέπει περαιτέρω μείωση της εγχώριας κατανάλωσης ορυκτού αερίου, αμφισβητώντας τις παραδοχές που παρουσιάζουν το ορυκτό αέριο ως βασικό πυλώνα του ενεργειακού συστήματος της χώρας. Καθώς ο ενεργειακός τομέας αντιπροσωπεύει περίπου το 70% της εγχώριας κατανάλωσης ορυκτού αερίου, η ανάπτυξη φθηνότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα συνεχίσει να εκτοπίζει το ορυκτό αέριο. Ακόμη και σε ενεργοβόρους τομείς όπως η βιομηχανία, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα μείωσης της κατανάλωσης ορυκτού αερίου με τη μετάβαση σε άλλα καύσιμα.

Το άρθρο του Κωνσταντίνου Τσολάκη με τίτλο “Balkan gateway: Greek gas exports save the day as renewables shine at home” για το Gas Matters δημοσιεύτηκε στο gastrategies.com, στις 22 Ιουνίου 2023.