Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία: Γιατί η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι η καλύτερη στρατηγική

Κοινό άρθρο μελών του δικτύου Think Sustainable Europe, το οποίο συνυπογράφει η Ιόλη Χριστοπούλου εκ μέρους του Green Tank.

Καθώς η δραματική ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι σε εξέλιξη και ενόψει της άτυπης Συνόδου Κορυφής στις Βερσαλλίες (10-11 Μαρτίου 2022), το άρθρο σχολιάζει πώς η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα ανοίξει τον δρόμο για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης από τη Ρωσία.

Συγκεκριμένα επισημαίνει:

  • την ανάγκη προσήλωσης στους μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, με ορισμό σαφούς χρονοδιαγράμματος κατά τη λήψη όποιων έκτακτων μέτρων,
  • την ενσωμάτωση της Πράσινης Στρατηγικής Αυτονομίας στο αντικείμενο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας,
  • την ανάγκη κοινής ενεργειακής στρατηγικής με έμφαση στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αποθήκευσης ενέργειας και της διαχείρισης της ζήτησης της ενέργειας,
  • το διακύβευμα της αλληλεγγύης ειδικά στην κατανομή των σχετικών ευρωπαϊκών κονδυλίων,
  • την κινητοποίηση πολιτών και εταιρειών για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας,
  • την προώθηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ως βάσης για τη διεθνή συνεργασία.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο EURACTIV στις 10 Μαρτίου 2022. Το πλήρες κείμενο αναδημοσιεύτηκε στην ελληνική γλώσσα στο EURACTIV Greece και είναι διαθέσιμο εδώ:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Γιατί η επιμονή στην Πράσινη Συμφωνία είναι η καλύτερη στρατηγική