Για την κλιματική κρίση

Ομιλία της Ιόλης Χριστοπούλου με τίτλο «Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και καθορίζει τη ζωή μας» στο 13ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019.

Η ομιλία έγινε στο πλαίσιο της ενότητας του συνεδρίου με θέμα «Πολιτική για τους πολίτες: Δίνουμε απαντήσεις στις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου που επηρεάζουν τη ζωή μας», κατά την οποία προσκεκλημένοι ομιλητές παρουσίασαν τη δική τους οπτική σε δύο κεντρικά θέματα: την κλιματική αλλαγή και τις δεξιότητες στην ψηφιακή εποχή.

Η Ιόλη Χριστοπούλου παρουσίασε πώς αντιμετωπίζοντας την κλιματική κρίση, μπορούν να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες δραστηριοποίησης και ανάπτυξης και να τεθούν οι βάσεις για ένα βιώσιμο μέλλον.

Συγκεκριμένα, εξήγησε  ότι η κλιματική αλλαγή έχει μετασχηματιστεί σε κλιματική κρίση, με τις επιπτώσεις να είναι ορατές και να επηρεάζουν κάθε πτυχή της ζωής και της οικονομίας. Ωστόσο, υπάρχει μία τελευταία ευκαιρία λήψης δράσης μέσα στην επόμενη δεκαετία ώστε να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στον +1.5oC, όριο το οποίο αν ξεπεραστεί θα οδηγήσει σε αναντίστρεπτες επιπτώσεις. Η δράση πρέπει να είναι γενναία και σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ να οδηγεί σε μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 7% ετήσια βάση. Συνεπώς, απαιτούνται αλλαγές σε κάθε επίπεδο από το ατομικό και οικογενειακό, ως το τοπικό ή περιφερειακό και το επιχειρηματικό και επενδυτικό. Γενναίες αποφάσεις απαιτούνται και σε επίπεδο εθνικό και κυρίως πολιτικό.

Όσον αφορά την Ελλάδα, ξεχώρισε την ιστορική απόφαση του Πρωθυπουργού για την απολιγνιτοποίηση της χώρας το αργότερο μέχρι το 2028. Όμως, τόνισε ότι για να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα, άμεση προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η απεξάρτηση και από τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο.  Στον αντίποδα απαιτείται αποφασιστική στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που πλέον είναι ευθέως ανταγωνιστικές με τα συμβατικά καύσιμα, καθώς και στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις βιώσιμες μεταφορές. Η στροφή στις ΑΠΕ, όμως, πρέπει να γίνει με τρόπο που δεν θα απειλεί τη σπάνια βιοποικιλότητα, τα πουλιά, τις νυχτερίδες της χώρας και θα βασίζεται σε ανοιχτές διαδικασίες και διάλογο με την κοινωνία και τους εκπροσώπους της.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θα πρέπει στο όνομα της ανάγκης για στροφή στο ενεργειακό μοντέλο να ξεχαστεί η προσφορά της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Αντίθετα, οι δύο περιφέρειες θα χρειαστούν υποστήριξη ώστε η μετάβαση τους να είναι δίκαιη στη βάση ενός εθνικού σχεδίου το οποίο θα διαμορφωθεί με συμμετοχικό τρόπο και με την πρόβλεψη επαρκών πόρων. Το στοίχημα της αναζωογόνησης των δύο λιγνιτικών περιοχών αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας.

Κλείνοντας την ομιλία, τόνισε την επένδυση που απαιτείται στην προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες, η οποία δεν θα πρέπει να συνδεθεί μόνο με τεχνικά έργα αλλά κυρίως με επένδυση σε φυσικές κλιματικές λύσεις. Δίνοντας φυσικό χώρο, δημιουργούνται φυσικές υποδομές ενισχύεται η άμυνα απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και δημιουργούνται νέες δυνατότητες δραστηριοποίησης.