Πρόοδος με αστερίκους στο αναθεωρημένο ΕΣΕΚ

Για το νέο αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) μίλησε στην εκπομπή «Μεγεθύνσεις» του Θανάση Γεωργακόπουλου στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ο Νίκος Μάντζαρης.

Εξήγησε αρχικά ότι ο βασικός λόγος που επιβάλλει την αναθεώρηση του ΕΣΕΚ,  τρία μόλις χρόνια μετά την ολοκλήρωση του υφιστάμενου σχεδίου, είναι η μεγάλη αύξηση της κλιματικής φιλοδοξίας, η οποία αντικατοπτρίζεται στον νέο ευρωπαϊκό και εθνικό κλιματικό στόχο για μείωση των καθαρών εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Στα θετικά του αναθεωρημένου σχεδίου, που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή ΕΣΕΚ τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023, συγκαταλέγεται η μεγάλη αύξηση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) από 35% στα επίπεδα του 45% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας και από 61% στο 80% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2030, όπως επίσης και η έμφαση που δίνεται στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με 9.3 GW νέας αποθηκευτικής ισχύος διαφόρων τεχνολογιών.  Τόνισε ωστόσο ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί ο στόχος του 80% στον τομέα του ηλεκτρισμού αποτελεί η κατασκευή νέων δικτύων.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το μίγμα ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή στο νέο ΕΣΕΚ, και τη μετατόπιση από τα χερσαία αιολικά προς τα φωτοβολταϊκά κυρίως, και τα θαλάσσια αιολικά, υπογράμμισε την ανάγκη ενός πλάνου Β με περισσότερα χερσαία αιολικά, ειδικά αν η υλοποίηση τόσο φιλόδοξων στόχων για την εγκατάσταση 2.7 GW θαλάσσιων αιολικών δεν προχωρήσει με τους ρυθμούς που προβλέπει το ΕΣΕΚ, ενώ τόνισε τη μεγάλη σημασία της ορθής χωροθέτησής τους.

Ο Νίκος Μάντζαρης χαρακτήρισε επίσης ως καταρχήν θετική εξέλιξη το φρένο των 6.9 GW που μπήκε στα σχέδια για νέες μονάδες ορυκτού αερίου, καθώς, με αυτή την ισχύ το 2030, θα απαιτηθεί η απόσυρση υφιστάμενων μονάδων αερίου προκειμένου να ενταχθούν οι μονάδες που είναι ήδη σε κατασκευή. Ωστόσο τόνισε ότι η μείωση της κατανάλωσης αερίου ως το 2030 κατά περίπου 43% σε σχέση με τα επίπεδα του 2020 που προβλέπει το νέο ΕΣΕΚ είναι σαφώς χαμηλότερη από τον στόχο -64% που θέτει το ευρωπαϊκό σχέδιο REPowerEU για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Παρέθεσε επίσης τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν στην Ελλάδα μεγαλύτερες δυνατότητες μείωσης της κατανάλωσης αερίου ως το 2030 από τον σχετικό στόχο που θέτει το νέο ΕΣΕΚ.

Στα αρνητικά του νέου ΕΣΕΚ κατέταξε τον χαμηλό στόχο βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά μόλις 6% το 2030 συγκριτικά με τις προβλέψεις του 2020, τη στιγμή που o αντίστοιχος ευρωπαϊκός στόχος, που βρίσκεται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, κυμαίνεται μεταξύ 9% και 14.5%, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας κεντρικό πυλώνα στη θωράκιση των πολιτών και της ευρωπαϊκής οικονομίας απέναντι στη συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση.

Η συνέντευξη του Νίκου Μάντζαρη στον Θανάση Γεωργακόπουλο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023.

Μπορείτε να την ακούσετε ολόκληρη εδώ: