Εξελίξεις και τάσεις στην κλιματική πολιτική της Ελλάδας

Αξιοποιώντας τα πρόσφατα ευρήματα των αναλύσεων του The Green Tank, η Ιόλη Χριστοπούλου μίλησε για τις εξελίξεις και τις τάσεις της κλιματικής πολιτικής της Ελλάδας στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Carbon Fast Forward Conference Mediterranean 2023.

Συγκεκριμένα, υπογράμμισε τους φιλόδοξους στόχους που περιλαμβάνονται στον πρώτο Εθνικό Νόμο για το Κλίμα και στο υπό αναθεώρηση Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, και, από την άλλη πλευρά, κάποιες ανησυχητικές εξελίξεις που σχετίζονται με την κατασκευή νέων υποδομών ορυκτού φυσικού αερίου και την πιθανή καθυστέρηση της απολιγνιτοποίησης στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια παρέθεσε ορισμένα στοιχεία που δείχνουν ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκτοπίζουν τον λιγνίτη και το φυσικό αέριο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και πώς η Ελλάδα, σε ευθυγράμμιση με τους ευρωπαϊκούς στόχους, κατάφερε να μειώσει την εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου και την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο εν μέσω ενεργειακής κρίσης.

Εστιάζοντας στην απόδοση του ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών στην Ελλάδα και την ΕΕ-27, η Ιόλη Χριστοπούλου παρουσίασε κάποια πρόσφατα ευρήματα από την ετήσια ανάλυση του Green Tank, επισημαίνοντας τις αλλαγές στα μερίδια των εκπομπών ανά τομέα. Έδειξε την εντυπωσιακή μείωση των εκπομπών κατά 63,9% μεταξύ 2005 και 2022 στον τομέα παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας που έχει τη μερίδα του λέοντος. Μείωση παρουσίασε και ο τομέας της βιομηχανίας που εξέπεμψε συνολικά 12.5 εκατομμύρια τόνους CO2 το 2022, μείωση 30.5% συγκριτικά με το 2005, κυρίως λόγω της μακράς οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του 2010.

Επίσης, παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν ότι παρά τη σταδιακή κατάργηση της λιγνιτικής παραγωγής, οι λιγνιτικές μονάδες εξακολουθούν να έχουν το υψηλότερο μερίδιο εκπομπών μεταξύ όλων των υποτομέων του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Το 2022, τα διυλιστήρια κατείχαν το μεγαλύτερο μερίδιο των εκπομπών του τομέα της βιομηχανίας (47,3%), αφήνοντας τις μονάδες παραγωγής τσιμέντου στη δεύτερη θέση (36,4%).

Στα συμπεράσματά της, η Ιόλη Χριστοπούλου τόνισε ότι η σημαντική κλιματική πρόοδος των τελευταίων ετών οφείλεται κυρίως στη μαζική μείωση της παραγωγής λιγνίτη. Παρά τις θετικές εξελίξεις, η χώρα εξακολουθεί να απέχει πολύ από τους στόχους του ΕΣΕΚ για το 2030, ακόμα και για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ απαιτούνται πιο αποφασιστικές πολιτικές για την ενέργεια και τη βιομηχανία.

Την εισήγηση της Ιόλης Χριστοπούλου ακολούθησε συζήτηση σε πάνελ με τους Κωνσταντίνο Καρτάλη, Καθηγητή, ΕΚΠΑ και Νίκο Τσουρή, Αναλυτή Διαχείρισης Ενέργειας, Ήρων.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Ben Garside, Διευθυντής και συνιδρυτής του Carbon Pulse.

Το συνέδριο Carbon Fast Forward Mediterranean 2023 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 22 Ιουνίου 2023.