Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2023

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ τον Απρίλιο του 2023, η συνολική εγχώρια κατανάλωση του αερίου ήταν 3.88 TWh, ελάχιστα μειωμένη από τον προηγούμενο μήνα (-2.8%), αλλά αυξημένη σε σχέση με τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους (+20.9%). Μειωμένη επίσης εμφανίζεται η κατανάλωση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 (-34.8%), που ήταν η χρονιά με την υψηλότερη κατανάλωση για τον μήνα Απρίλιο τα τελευταία 5 χρόνια (5.95 TWh). H συνολική αύξηση (+0.67 TWh) σε σχέση με τον Απρίλιο του 2022 προήλθε κυρίως από την ηλεκτροπαραγωγή (+0.63) και πολύ λιγότερο από τα δίκτυα (+0.06), ενώ στη βιομηχανία σημειώθηκε πολύ μικρή μείωση (-0.02 TWh), κατατάσσοντας ωστόσο τον Απρίλιο του 2023 ως τον μήνα με τη χαμηλότερη κατανάλωση αέριου στη βιομηχανία (0.33 ΤWh) την τελευταία πενταετία.

Αθροιστική επίδοση το πρώτο τετράμηνο

Συνολικά για τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2023 η κατανάλωση αερίου ήταν 16.27 ΤWh, μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης πενταετίας (-4.34 TWh) και ακόμα περισσότερο σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2022 (-5.68 TWh) παρά την αύξηση τον Απρίλιο του 2023 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2022.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι χρήσεις του αερίου εμφανίζονται μειωμένες τόσο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά και με τον μέσο όρο της πενταετίας. Η μεγαλύτερη μείωση το 2023 σε απόλυτη τιμή σε σχέση με το 2022 προέρχεται από τη χρήση του αερίου στον ηλεκτρισμό (-4.2 TWh), ακολουθούν τα δίκτυα διανομής με μείωση 1.5 ΤWh, ενώ σχεδόν αμελητέα είναι η μείωση στη βιομηχανία (-0.001 ΤWh). Η εικόνα αυτή αλλάζει συγκρίνοντας το πρώτο τετράμηνο του 2023 με τον μέσο όρο των αντίστοιχων περιόδων της πενταετίας, καθώς παρά τη μεγαλύτερη απόλυτη μείωση που συνεχίζει να προέρχεται από τη χρήση του αερίου στον ηλεκτρισμό (-2.4 ΤWh), η αντίστοιχη ποσοστιαία μείωση είναι 19.8% πολύ πίσω από την ποσοστιαία μείωση στη βιομηχανία (-57.7%), ενώ ακόμα μικρότερη είναι η ποσοστιαία μείωση στα δίκτυα διανομής (-8.4%). Όσον αφορά όλες τις χρήσεις συνολικά, η μείωση σε σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας ήταν 21.1%, σχεδόν 5 μονάδες λιγότερες από τη μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (-25.9%).

Η κατανάλωση το 2023

Τον Απρίλιο του 2023, η κατανάλωση ορυκτού αερίου αυξήθηκε για πρώτη φορά σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους κατά 21%, έπειτα από 12 συνεχόμενους μήνες κατά τους οποίους η μηνιαία χρήση του αερίου εμφανιζόταν μειωμένη σε σχέση με αντίστοιχη της προηγούμενης χρονιάς. Παρόλα αυτά παραμένει η χαμηλότερη συνολική μηνιαία χρήση από τον Νοέμβριο του 2022 μέχρι και σήμερα.

Όσον αφορά την κατανομή της κατανάλωσης αερίου στις τελικές χρήσεις, το πρώτο τετράμηνο του 2023, η μείωση της χρήσης αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή περιόρισε και το μερίδιό της στις τελικές χρήσεις στο 59.1% (από 62.7% το πρώτο τετράμηνο του 2022). Αντίθετα, τα δίκτυα διανομής αύξησαν το μερίδιο τους στο 34.3% το πρώτο τετράμηνο του 2023 (32.4% το 2022), ενώ αντίστοιχη αύξηση υπήρξε και στη βιομηχανία κατά 6.6% σε σχέση με το 2022 που ήταν 4.9%, παρόλο που το μερίδιο παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα και τις δύο χρονιές.

Οι εισαγωγές το 2023

Σχετικά με τις φυσικές ροές αερίου από τις τέσσερις πύλες εισόδου της χώρας, τον Απρίλιο του 2023, οι εισαγωγές αερίου από τη Ρωσία που καλύπτουν εγχώρια κατανάλωση ήταν 0.77 TWh, μειωμένες κατά 32% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2022 και έχοντας μερίδιο μόλις 2% στις εισαγωγές τον ίδιο μήνα[1]. Πολύ μεγάλη ήταν η αύξηση που υπήρξε τον Απρίλιο του 2023 στις εισαγωγές υγροποιημένου ορυκτού αερίου (LNG) μέσω της πύλης της Αγίας Τριάδας σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους (+173.8%). Συνέχισε να αποτελεί και για αυτόν τον μήνα την κύρια πηγή εισόδου με μερίδιο 64.1% των συνολικών φυσικών ροών αερίου που εισήγαγε η Ελλάδα και συνολική ροή 2.58 TWh, ελάχιστα χαμηλότερη από τα επίπεδα του Απριλίου 2020 (2.63 TWh) και πολύ χαμηλότερη από το 2022, που ήταν και το έτος με την  χαμηλότερη ροή για τον μήνα Απρίλιο από το 2020. Όσον αφορά τις φυσικές ροές που εισήχθησαν από τον ΤΑΡ μέσω Νέας Μεσημβρίας, υπήρξε μεγάλη μείωση συγκριτικά με τον Mάρτιο του 2022 (-62%) συνεισφέροντας 0.45 ΤWh και καταλαμβάνοντας μερίδιο 11.2%, ενώ πολύ χαμηλή ήταν η ποσότητα που εισήχθη από την Τουρκία μέσω Κήπων (0.22 ΤWh και μερίδιο 5.4%).

Αθροιστικά για το πρώτο τετράμηνο του 2023 οι συνολικές εισαγωγές από τις τέσσερις πύλες εισόδου στη χώρα ήταν 18.21 TWh. Οι εισαγωγές LNG μέσω της Αγίας Τριάδας καταλαμβάνουν την πρώτη θέση ανάμεσα στις πηγές τροφοδοσίας με 12.85 TWh – μια αύξηση 26.4% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022 – και μερίδιο 70.6%. Αντίθετα, μεγάλη μείωση κατά 37.8% παρουσίασαν οι εισαγωγές αζέρικου αερίου από τον ΤΑΡ, οι οποίες με 3.1 TWh και μερίδιο 17.1%, συνέχισαν να βρίσκονται στη δεύτερη θέση και στο πρώτο τετράμηνο του 2023. Ακόμα μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν ωστόσο οι εισαγωγές ρωσικού αερίου που καλύπτουν την εγχώρια κατανάλωση, καθώς συρρικνώθηκαν κατά 76.5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022. Έτσι, με μόλις 1.53 TWh και μερίδιο 8.4% μεταξύ των τεσσάρων πυλών εισόδου, το ρωσικό αέριο που προορίζεται για εγχώρια κατανάλωση βρέθηκε στην τρίτη θέση ανάμεσα στις πηγές τροφοδοσίας της χώρας. Τέλος, τη χαμηλότερη συνεισφορά εξακολουθεί να έχει το αέριο που εισάγεται από την Τουρκία μέσω της πύλης των Κήπων, με μόλις 0.72 TWh  και μερίδιο 4% κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2023.

Σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα της Eurostat για τη μηνιαία κατανάλωση αερίου στα κράτη μέλη της ΕΕ-27 για το πρώτο τρίμηνο του 2023, η Ελλάδα κατόρθωσε να μειώσει πολύ την κατανάλωσή της κατά 34% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022, σκαρφαλώνοντας στην 1η θέση, 13 θέσεις πιο ψηλά από τον μέσο όρο της ΕΕ-27 (-13.4%). Εξίσου καλή αλλά χαμηλότερη είναι και η επίδοσή της σε σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας, που βρίσκεται στην 7η θέση με μείωση της κατανάλωσης κατά 26%, 9 περίπου ποσοστιαίες μονάδες πιο ψηλά από τον μέσο όρο της ΕΕ-27 (-13.4%) που βρίσκεται στην 18η θέση. Πρώτη με μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά τη μείωση της κατανάλωσης αερίου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 είναι η Φινλανδία με ποσοστό -54.4%.

Αξιοποιώντας τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα της Eurostat και για τις μηνιαίες εισαγωγές αερίου μέσω των αγωγών αερίου και του LNG (μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2023)[2], παρατηρείται ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να περιορίσει την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο περισσότερο σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ-27. Με εξαίρεση τον Δεκέμβριο του 2022, που οι εισαγωγές από την πύλη του Σιδηροκάστρου επανήλθαν στα επίπεδα του Αυγούστου, από τον μήνα αυτό και έπειτα υπήρξε συνεχής πτωτική πορεία με αποκορύφωμα το Ιανουάριο που οι εισαγωγές ήταν μηδενικές.

Αθροιστικά το πρώτο δίμηνο του 2023 η Ελλάδα μείωσε τις εισαγωγές αερίου από τη Ρωσία κατά 51.8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, περισσότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ-27 που ήταν -45.6%.

Διαβάστε τις αναλύσεις των υπόλοιπων μηνών εδώ.

[1] Συνολικά οι εισαγωγές από τη Ρωσία ήταν υψηλότερες τον Απρίλιο του 2023, αλλά ένα μεγάλο τμήμα αυτών εξήχθη στη Βουλγαρία, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν για εγχώρια κατανάλωση μόλις 0.77 TWh.

[2] Μερικά από τα δεδομένα της Eurostat, ειδικά των τελευταίων μηνών, είναι προσωρινά (provisional) και θα οριστικοποιηθούν τους επόμενους μήνες.